TARTALOM

 IPO


A. AZ IPO SZABÁLYZATA

B. AZ IPO TÖRTÉNETE

A. Események

B. IPO Magyarországi vonatkozású események, beszámolók, hírek

C. IPO Nemzetközi vonatkozású események, beszámolók, hírek

D. Egyéb anyagok, linkek

 

IPO NEWS

 

A Nemzetközi Filozófiai Olimpia (IPO) kezdete 1993-ra nyúlik vissza, elsősorban a kelet-és közép-európai országok szabad mozgásra és gondolkodásra való igénye nyomán alakult ki. Ennek megfelelően az első évek híven tükrözik az alapító országok, lényegében egy maroknyi elszánt filozófia tanár kapcsolatteremtésre és tudásfejlesztésre irányuló elszántságát. Bulgária, Románia, Törökország, Lengyelország, s csupán 1-2 év késéssel Magyarország és Németország is a közös munkára és az egészséges versenyszellem ösztönző hatására apelláltak. Az IPO Jelenleg 20-25 országra, több kontinensre kiterjedő hálózattá bővült.
Fontos tudni, hogy a versenyek lényegét egy esszé megírása képezi a megadott négy témák egyikére, s hasonléképpen a diákok választhatnak az angol, francia és német nyelvek közül. Szótárak használata lehetséges, ugyanakkor anyanyelven írni nem lehet. Az országos válogatóversenyek nyomán minden országból két-két diák nyerheti el a részvétel jogát, a rendező ország 10 fős kivételével.
Fontos tudni, hogy az IPO eseményközpontú szerveződés, tehát léte a minden év májusában megrendezendő versenyek függvénye. Ez azt jelenti, hogy az IPO nem bejegyzett szervezetként működik, ám a Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (Röviden: FISP ld.  www.fisp.org ) erős hátteret nyújt a folyamatos működés számára, s nem utolsó sorban az UNESCO is tevékeny támogatónak számít. Alapvető szervezési elv, hogy a Nemzetközi Bizottság, tehát a szervezők (egyetemi és középsikolai tanárok, hivatali képviselők, akadémiai rangú résztvevők) közösen döntenek a lényegi kérdésekről, például arról, hol kerül sor a következő évben az olimpiára. Ezzel a gesztussal az adott ország Nemzeti Bizottságára hárul a verseny lebonyolításának hatalmas felelőssége és munkája.
Az angol elnevezés nyomán az olimpia rövidítése IPO, hivatalos honlapja:

http://www.philosophy-olympiad.org/
 

 

 

Böhm Károly

 

Lukács György

 

Hamvas Béla

 

Bibó István