TARTALOM

 I. Lábjegyzetek Platónhoz című tanulmánykötet-sorozat
 

 

 

 

 

 

 

Böhm Károly

 

Lukács György

 

Hamvas Béla

 

Bibó István