TARTALOM

 
A MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG
CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

 

A Magyar Filozófiai Társaság (MFT) 1901-ben alakult, majd 1989-ben alakult újjá, s jelenleg mint országos hatókörű civil szakmai szerveződés működik.  

 

A Társaság céljai:

  • a hazai filozófiai élet összefogása és szervezése
  • a magyar filozófiai kultúra ápolása
  • a nemzetközi filozófiai élethez történő kapcsolódás elősegítése
  • a szakmai kommunikáció és információáramlás elősegítése
  • a szakmai érdekképviselet ellátása
  • a filozófiai műveltség terjesztése.


A Társaság céljainak megvalósítása érdekében az alábbi főbb tevékenységeket folytatja:

  • szakosztályokat működtet
  • rendszeresen vitanapokat, előadássorozatokat, konferenciákat és szakmai fórumokat szervez és támogat, neves külföldi szakembereket hív meg magyarországi látogatásra, kiadványokat jelentet meg, stb.
  • szervezi és felügyeli a középiskolai filozófiai tanulmányi versenyeket,
  • képviselteti magát a szakma különböző érdekképviseleti és döntéshozó testületeiben  


A Társaság nyitott, jelenleg 461 tagja van.


Az MFT elnöke
:
Weiss János


A Társaság korábbi elnökei
:
Tőkei Ferenc, Nyíri Tamás, Nyíri J. Kristóf, Pléh Csaba, Csejtei Dezső, Bacsó Béla.


Az MFT szakosztályai:

A szakosztályok az MFT égisze alatt önállóan működnek, s főként előadásokat, vitafórumokat szerveznek.


Díszelőadók
: A Társaság évente egy-egy neves külföldi professzort hív meg magyarországi látogatásra, mint díszelőadót. Az elmúlt években többek közt Jaakko Hintikka, Richard Swinburne, Manfred Frank, John Searle, Wolfgang Röd, Anthony A. Long, Pedro Ribas és Albrecht Wellmer voltak a Társaság díszelőadói.A Társaság 1994-től jelentette meg MFT Hírek című negyedévi információs kiadványát, amely a hazai filozófiai élet és az MFT belső információáramlását kívánta elősegíteni. Az MFT tagjai alanyi jogon kapták. A 2009/1. szám volt a Hírek utolsó nyomtatásban megjelenő száma. A Társaság tagsága ezután az MFT honlapján, illetve a MaFLa révén kap tájékoztatást az MFT működéséről, illetve az aktuális hazai filozófiai eseményekről.

Lábjegyzetek Platónhoz sorozatcímen a Társaság 2002-től minden évben konferenciát szervez Szegeden különböző témákban. (Az esemény az MFT évenként megrendezésre kerülő nagyrendezvénye.) A konferenciasorozat eddigi témái voltak: A szeretet, Az erény, A bűn, A barátság, A lelkiismeret, A gyűlölet, Az igazságosság, A szabadság, Az akarat. A rendezvényeken elhangzott előadások szerkesztett szövegét tematikus tanulmánykötetek formájában jelenteti meg a Társaság.

A Társaság 2005-ben az ELTE BTK Filozófiai Intézetével és a L’Harmattan Kiadóval közösen Cogito-díj néven díjat alapított, amely minden évben egy fiatal pályakezdő filozófus művének díjazását tűzte ki céljául. A L’Harmattan Kiadó Cogito-könyvek című sorozatában nyomtatásban jelenteti meg a díjnyertes pályaműveket. (Cogito-díjasok)

Az MFT védnökségével, illetve szervezésében évente kerül sor a filozófiai OKTV-re, illetve a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia (IPO) válogató-versenyére. Az MFT minden évben kettő diákot delegál a nemzetközi versenyre, illetve képviselteti magát az IPO szervezőbizottságában és zsűrijében. Az MFT Középiskolai Tanári Munkacsoportja szervezésében minden év őszén megrendezésre kerül a Középiskolai Filozófiatanárok Konferenciája.

Az MFT elnöksége és a Magyar Filozófiai Szemle újjáalakult szerkesztősége közötti megállapodás értelmében a 2010/1. számtól kezdődően a Szemle megjelenő számait az MFT (tagdíjat fizető) tagjai megkapják.

Az MFT honlapja a Társaság működésével és tevékenységével kapcsolatos információk és szövegközlések mellett helyet ad a hazai filozófiai élet eseményeivel kapcsolatos híreknek, a filozófia középiskolai oktatásával kapcsolatos közleményeknek, illetve szakirodalmi információknak.

Böhm Károly

 

Lukács György

 

Hamvas Béla

 

Bibó István