TARTALOM

  

IPO események

 

IPO Válogató 2016


 

IPO 2014 - Vilnius
Beszámoló

 

 

IPO 2012 - OSLO
Beszámoló

Az idén a Nemzetközi Filozófia Olimpiát Európa egyik különleges fővárosa, Oslo fogadta be. A helyszín az általánosabb sajátosságok mellett különleges volt azért, mert a tavalyi július 22-i "események" megrázták a norvég társadalmat - és mondhatjuk egyike volt azon eseményeknek (gondoljunk a japán atomreaktor-katasztrófára  vagy a görögországi permanens krízisre), amelyek a legutóbbi időben éles formában tettek fel bizonyos kérdéseket - a kérdések a filozófia művelőit sem hagyják érintetlenül (legalábbis ott és azok számára, ahol és akik számára a filozófia olyan kérdésekkel is foglalkozik, mint a conditio humana). 
Bizonyára ezért is volt érdekes, hogy az IPO első napján a legnagyobb nemzeti ünnep élményében részesülhettünk, amelyhez a Nemzeti Szervezőbizottság egyik tagja, régi IPO-kollégánk Olav Bierkeland nyújtott személyes és filozofikus hangvételű bevezetőt. A norvég alkotmány keletkezése, a norvég állam sorsa szorosan összefonódik az európai modern nemzetállamok vajúdás-történetével, és a 2012. május 17-i alkotmányünnep viszont a tavalyi tragikus események utáni első ünnep. Minden értékelési szándék nélkül pusztán annyit érdemes leszögezni, hogy az élmény mindenki - keletiek és nyugatiak, európaiak és nem-európaiak számára egyaránt különleges volt: a tömeg ritkán tud fenséges lenni. A béke és a szabadság szelleme iránti elkötelezettség talán mégis képes döntő pillanatokban csodát tenni.
Egyébként csodát műveltek a novég szervezők is. Sikerült Norvégia Oktatási Minisztériuma  anyagi támogatását elnyerni, ugyanakkor a négytagú szervezőbizottság áldozatvállalása és a diákbizottság kitűnő munkája is hozzájárult ahhoz, hogy aránylag  szerény keretek között is mindenki számára tökéletesen kényelmes, de intenzív és sikeres Olimpiát jegyezzen az IPO krónikája.

IPO: Magyarországi válogatóverseny
A válogatóversenyre a Magyar Filozófiai Társaság szervezésében 2012. március 30-án, a Fővárosi Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban került sor. A rekordnak számító 18 jelentkezőből 16 diák jelent meg, amely az elmúlt évekhez képest a legnagyobb részvételt eredményezte. A diákok négy téma, pontosabban négy idézet közül választhatták ki az esszé témáját. Az idézetek forrásai: Platón (Gorgias), Descartes (Mediations)  Wittgenstein (Tractatus), J.S. Mill (On Liberty).
Az idén a választott nyelvek is nagyobb változatosságot mutattak: a 11 angol nyelvű dolgozat mellett 4 német és 1 francia nyelven írott dolgozatot nyújtottak be. A bírálóbizottság tagjai Mester Béla (MTA Filozófia Intézet), Ullmann Tamás (ELTE BTK Filozófia Intézet ) és az MFT részéről Pató Attila voltak.
Az első két helyezett: 1. Hoksza Zsolt - Fővárosi Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
2. Kovács Dániel Attila - Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Budaörs
Az IPO Magyarország csapatának negyedik tagja Hoksza Zsolt felkészítőtanára, Takács Márta (Fővárosi Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest).
Az idézetek, a két kegjobb dolgozat az MFT honlapján megtekinthetők:
http://www.mft-hps.hu/ipo_magyar_esemenyek.html 

Az IPO Oslóban: A szabadság határai
Olav Birkeland, a szervezők egyike, akinek szerepe Norvégiában többek között, hogy a filozófia érettségi tételeit kijelölje. 2011-ben a "Szabadság határai"  témát javasolta - tehát az "események" előtt. Július 22-e után viszont Thor Steinar Grodal (a szervezőbizottság vezetője)  azonnal kijelentette: Ez lesz az IPO vezérmotívuma.
A szabályok és hagyományok szerint a verseny témái, az idézetek voltaképpen nem kapcsolódnak az IPO vezérmotívumához, ez esetben az egyik idézet (H. Arendt) mögött mégiscsak felsejlettek a történtek. Ezt egyértelműsítette az is, hogy Hannah Arendtre többször tettek utalást az előadók és a vitavezetők a "gonosz" és a szabadság  komplex kérdéseit, összefüggéseit boncolgatva. Ugyanakkor a diákok --talán felkészültségük,  érzékenyéségük (amelyben a téma gyakorta leegyszerűsített tárgyalása is szerepet játszhat) folytán - nem igazán tudtak adekvát választ adni a kihívásra. Az értékelők bizonyára ezt hiányolták  a két magyar diák, Hoksza Zsolt és Kovács Dániel Attila  esetében is, t.i. hogy az idézetben rejlő lehetőségek kiaknázása elmaradt.
A diákok azonban valamennyien élvezték és bizonyára a későbbiekben hasznosítani tudják a szemináriumok (pl. Lars Svendsen: a gonosz banalitása és a posztmodern konfliktuskezelés természetrajza) és a kötetlen beszélgetések vitáit.
A tanárok számára szánt beszámolók között meg kell említeni, hogy Ricardo Pozzo (Olaszország, a FISP elnökségének tagja) az UNESCO "filozófia nélküli filozófia iránti elkötelezettségéről", és ennek olvasható dokumentumairól,
Ld. http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/philosophy/
illetve  a 2013-as athéni Filozófiai Világkongresszus előkészületeiről  adott tájékoztatást - ugyanakkor mindenkit biztatott a Filozófiaoktatás szekcióra való nevezéssel, és ezt most a magyarországi  filozófiaoktatók felé is hangsúlyosank továbbítjuk.
http://www.wcp2013.gr/en/
Különösen provokatív vitaindító előadást tartott a tanárok számára a lengyel származású Nina Witoszek, az Oslói Egyetem kulturális tudományok tanszékéről: A szabadság határai és május 17-e.
Az Olimpia záróakkordja volt az ünnepélyes eredményhirdetés,  diákok fúvós/fanfár-kíséretével és Henrik Syse (PRIO) záróelőadásával, amelynek címe és témája: The Limits of Freedom

IPO: a verseny és az eredmények
A versenyen tehát 39 ország vett részt (illetve az USA, de sajnso a diákok nem tudtak eljönni),  összesen 81 diákja írt esszét. A választható témák között szerepelt egy esztétikai , egy szkepticizmus, egy bioetika témára utaló idézet, illetve H. Arendt.
Ld. http://ipo2012.no/?page_id=525
Az egyik legfontosabb és szinte állandósult probléma az érmek és elismerések számának növelése - amint erre Takács Márta is figyelmeztett a hónapokkal az IPO előtt megküldött javaslatai között. Erről természetesen nem lehet szavazni - a tanárok és a IPO felügyelő testülete közötti régi vitáknak most bizonyos értelemben a dolgozatok színvonala jelölte ki a kompromisszumos megoldást. Az a sajátos helyzet állt elő, hogy ezúttal az első forduló után versenyben maradt  dolgozatok száma nagyjából megegyezett a korábban a második forduló után legjobbaknak ítélt dolgozatok számával  - tehát a dolgozatok nagy része nem érte el azt a határt, amely elegendő lett volna a továbbjutáshoz. Az aránylag gyengébb dolgozatok magas száma meglepő volt, és nem kapott megnyugtató magyarázatot: pl. sok új ország, a május 17-i élmények, de az is fontos lehet, hogy a dolgozatokat kivételesen délután írták, miután délelőtt szemináriumon vettek részt).
Végül a Steering Board döntött az érmekről, amelynek további tagjai voltak (mandátumuk egy évre szól): William McBride, a FISP elnökeGerhard Seel (FISP), az IPO Nemzetközi Bizottsága képviseletében Takács Márta és Ivan Kolev (Szófia, az IPO egyik alapítója),  illetve az UNESCO részéről John Crowley, aki közvetlenül és aktívan vett részt a beszélgetésekben, és a diákok számára is nagy sikerrel vezetett szemináriumot.
Végeredményben tehát két aranyérem, három ezüstérem és négy bronzérem, illetve  11  elismerő oklevél összesen 20 diák teljesítményét jutalmazta. Szokatlanul magas arányban nyertek a korábban gyengébb helyezést elért országok, illetve szokatlanul alacsony volt az általában erős olimpikon országok érmes helyezése. Figyelemre méltó a koreai versenyző aranyérme, ha figyelembe vesszük, hogy a filozófia oktatásának erősödése az IPO, s mint a koreai csapat korábbi vezetője, Son Dong-Hyun elmondta, a Koreában megszervezett Filozófiai Világkongresszus és az annak égisze alatt  megtartott gyermekfilozófia program hatását mutatja (ld. korábbi beszámolónk). Természetesen Litvánia aranyérmes diákja is rendkívül jó dolgozattal vívta ki az elismerést.

Az IPO "fejlődése", aktualitások
A szervezők, illetve az IPO felügyeleti testülete előkészületének köszönhetően hasznos vitákra és döntésekre került sor. A házigazda, Thor Steinar Grodal hatékony vitavezetése nyomán több fontos dologban döntés született, noha részben a szavazatok révén bizonyos újításra tett javaslatokat elvetettünk.
Az elvetett javaslatok között volt például, hogy a felügyeleti testület tagja lehet olyan ország küldötte is, amely még nem szervezett Olimpiát. A másik hasonlóan elvetett kezdeményezés volt a szótárak teljes kizárására  vonatkozott (tehát marad a kétnyelvű szótárak használata).
A körlevelek hosszú során folyatott előkészületi viták ellenére sem született döntés az "anyanyelv" használatával kapcsolatban.
Viták kísérték a spanyol nyelv befogadását is, amely korábban már ideiglenes elfogadottságot nyert . Ez utóbbival szemben egyrészt elvi kifogások merültek fel - lényegében a spanyol nyelv kiválasztása egyéb világnyelvek diszkriminálását is jelenti. Az elvi kifogásokon túl azonban gyakorlati akadályokkal is számolni kell, nevezetesen a bírálók, tehát a tanárok közösségének, illetve a harmadik - döntő - fordulóban résztvevők esetleges nyelvi korlátai. A vitától függetlenül a spanyol nyelv az IPO hivatalos nyelve marad.

Az egyik legfontosabb eredmény tehát az volt, hogy a korábbiakhoz képest sikerült  lényegesen emelni a résztvevő országok számát - amely egyrészt a válságot szenvedő országokra való tekintettel is szép eredmény, másrészt sikerült távoli - globális értelemben is átterést jelentő - országok, mint Guatemala, Nigéria, Mexikó, vagy éppen Kína (a Shanghaji diákkísérője egy Budapestről elszármazott kémiatanár). Az európai országok bekapcsolódása önmagában is örvendetes tény - s különösen nagy meglepetést okozott Belgium és Hollandia, amelyek készen állnak arra, hogy a közeljövőben Olimpiát szervezzenek. További új országok Svédország és Spanyolország.
A spanyol nyelv talán vonzerővel bír a hispanofón országok számára is - noha az állam-, illetve anyanyelv használata nem engedélyezett.  A magyarországi diákok számára viszont a spanyol nyelvű oktatási programokban résztvevő diákoknak jelenthet hasznos kihívást, és nemzetközi megmérettetést!
Az IPO jövője tehát egyelőre biztosítottnak látszik. Jövőre, 2014-ben Dánia lesz az IPO házigazdája, amely a Kierkegaard-centenárium jegyében fogadja a filozófia ifjú, ám elhivatott rajongóit.

Az IPO 2012 témái, a legjobb dolgozatok, fotók és egyéb információk a hivatalos honlapon elérhetőek:
http://ipo2012.no/

A wikipedia frissített oldala aránylag teljes, folyamatosan bővülő képet ad az IPO történetéről, a nemzeti válogatóversenyekről, stb. :
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Philosophy_Olympiad

 

Pató Attila
Magyar Filozófiai Társaság
IPO Magyarország
Csapatvezető

Hoksza Zsolt dolgozata

Kovács Dániel dolgozata

***********************************************

Pató Attila
Beszámoló: IPO 2011, Bécs -   The Power and Powerlessness of Philosophy

Érdemes összefoglalni a Nemzetközi Filozófiai Olimpia általános és magyarországi vonatkozású legfontosabb eseményeit, adatait, noha az ausztriai IPO Szervezőbizottság fáradhatatlanságának köszönhetően már valamennyi releváns információ megtalálható a honlapon, részletes programmal és az eredménnyel, a nyertes dolgozatokkal, fotókkal ( www.ipo2011.at ), természeten a közösségi hálózaton interaktív oldallal. Éppen ezért több hely marad, legalább jelzést adhatunk bizonyos tanulságok irányában is.

Az Olimpia előfeltétele a sikeres országos válogatóverseny, amelyet a Magyar Filozófiai Társaság védnöksége alatt szerveztünk a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium és Általános Iskolában 2011. április 15-én.
Részletek az MFT honlapján: http://www.mft-hps.hu/ipo_magyar_esemenyek.html

A bécsi IPO-ra tehát négy fős magyar csapat utazott: a válogatóverseny első helyett diákja Backhausz Tibor, a 2. helyezett Kiss Robin, mindketten a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségiznek, felkészítő tanáruk Takács Márta és a csapatvezető Pató Attila (MFT). Az idén a korábbi versenyekhez képest (kb. 23) lényegesen több, 30 ország jelent meg, így Kanada, Csehország, Portugália, és ismét visszatért az Egyesült Államok - részben az ideiglenesen bevezetett spanyol nyelvnek köszönhetően. Az idézetek kiválasztásában fő szerepet játszik a FISP vezetése, a főtitkár Luca M. Scarantino, mint ai IPO Steering Board elnöke érzékeltette, hogy igyekeztek figyelembe venni a tanárok által küldött javaslatokat, s törekedtek az időbeli és a kulturális diverzitás megjelenítésére, nem kevésbé a tematikus sokszínűségre. Ezzel magyarázható, hogy Konfucius és Demokritosz mellett Hume és egy kortárs szerző rövid esztétikai-tárgyú idézetei közül választhattak a diákok. Tehát nem szerepelt a megszokott politikai vonatkozású gondolat, sem logika, sem kifejezetten ontológia, stb. Álljon itt példaként a negyedik idézet:  "Art is not a copy of the real world. One of the damn things is enough."  (Nelson Goodman, Languages of Art, 1976).
A dolgozatok általában mégis komoly erőfeszítéseket tettek az idézetek filozofikus megértésére. A dobogós dolgozatokat tehát meg lehet tekinteni a neten, viszont nem szerepel  a legjobbak között Backhausz Tibor. Noha az "Honorary mention" is szép eredmény elismerést eérdemel számít, ám a tavalyi bronz-érem, s különösen az áprilisi Spinoza-dolgozat után (érdemes a Társaság honlapján megtekinteni - reméljük rövidesen megjelenik) a magyar csapat kissé csalódottan tért haza. Ugyanakkor ne feledjük, hogy azért a dolgozat mégiscsak a  a 8. helyen végzett, ami a kitűnő mezőnyben mindenképpen elismerést érdemel, s figyelembe kell venni, hogy az érettségi felkészülés közepette kellett átlépni egy másik dimenzióba. Tehát gratulálunk Backhausz Tibornak, és Kiss Robinnak is szeretnénk kifejezni köszönetünket, sikeres érettségit és felvételi vizsgákat kívánunk, s mivel mindketten matematikai irányban haladnak tovább, kívánjuk, bárha további pályájuk során sem feledkeznének meg a bölcsesség szeretetéről!
A szervezés kitűnő volt, ez jórészt köszönhető annak, hogy az ausztriai válogatóversenyek immár hagyományosan az IPO programjához igazodnak. Ez azt jelenti, hogy a diákok nem csupána elutaznak a versenyre, majd a dolgozat megírása után hazatérnek, hanem egy két-három napos program keretében filozofikus játékokon-beszélgetéseken vesznek részt - bizonyos szempontból a magyarországon is meghonosodni akaró FIDI-re hasonló módon, miközben a tanárok is előadásokon, szemináriumokon frissítik-gazdagítják magukat. Az IPO sikerének egyik "titka" a lebonyolításban nagyon aktív szerepet vállaló diákok, akik a korábban a filozófia-versenyeken vettek részt, jelenleg különböző szakokon tanulnak az egyetemen. Vezetésükkel egy esti séta keretében például a bécsi grafitti világ "politikai filozófiájával" ismerkedtek az ipo-diákok. 
A szabadidős műsorokat illetően volt idő várossnézésre, a tanárok számára Franz M. Winner az interkulturális filozófiáról tartott előadást,  illetve válaszolt a kérdésekre. A szabad  délután során a tanárok válogathattak: egyetemi tanát vezetése mellett Freud-séta, Bécsi Kör-túra, a harmadik séta az egyetemi diákélet távolabbi (Ausztria történetéhez is szorosan kapcsolódó jobb- és szélsőjobboldali csoportok) és közelebbi múltját mutatta be: a  Bolognai-program bevezetése, s még inkább a széles körben támogatott  ingyenes egyetemi oktatás (túlterhelt infrastruktúra és személyi állomány) 2009-ben egy kéthónapos diáklázadáshoz, pontosabban az Aud-max elfoglalásához - ld. még  permanens és internetes forradalom - vezetett (bővebben www.unibrennt.at ).
A szervezés kellemes csúcspontja volt a Schönbrunni tánciskola, de a programok igazán szellemi kulminációja a záróprogram volt. Szinte frenetikus sikert aratott a Vienna Jazz Choir szellemesen virtuóz "dal-füzére". A záróelőadás az IPO tematikájához kapcsolódott, a filozófia hatalmához és hatalom-nélküliségéhez, erejéhez és gyengeségéhez. Clemens Sedmak (Salzburg Egyetem, King's College London) előadása -  Power and Powerlessness of Philosophy -  aktuális mondanivalóval, intenzív argumentációval és szellemes ötletekkel tartotta fogva valamennyi hallgató figyelmét. Végül a díjátadás izgalmát a diákok és  a tanárok is a lehető legkitűnőbb hangulatban oldották fel az egyetem árkádos udvarán.

De visszatérünk a prózaibb oldalhoz, az IPO sikerének másik, finaciális természetű "titkához". Idén a kísérő tanár számára részvételi díjat állapítottak meg (200Euro), ám ez részben tehermentesítette az IPO költségvetését. Ausztriát szerencsére  a válság megkímélte (persze nem bízzák csupán a szerencsére), és bizonyára a szponzorokat is aránylag könnyebb meggyőzni a filozófia hasznos voltáról, noha az sem volt egyszerű feladat - mesélták a szervezők, márpedig Barbara Konrád, Franz Poehl és Gerhard Prade alapos tapasztalatokkal rendelkeznek e téren. Az említett, a "filozófofia hatalma és gyengesége" témában elhangzott előadáshoz kapcsolódva, mintegy lábjegyzetben kérdezhetjük, tehát óvatosan, de határozottan: vajon az innovációs kézségek, pl. a a kreativitás, a kritikai gondolkodás talán nem is áll olyan messze a gazdasági sikerektől? Talán Európa és a jelenlegi szűklátókörű technicista-pragmatista hatalmak is meghallhatnák a Szókrátész óta Rilkén át a bécsi egyetemen elhangzott előadás alapgondolatát: Változtasd meg az életed!
Eltűnődhetünk, hogy talán a morális és gazdasági siker, mint ahogyan a romlás, a korrupció is, valamilyen közvetett összefüggésben áll a gondolkodás sokoldalú tevékenyéségével, s nem kevésbé a magaskultúra ápolásával.

Ezzel együtt azonban meg kell jegyezni, hogy az IPO is bizonyára változtatásokra szorul. Az IPO Nemzetközi Bizottsága (a tanárokból álló testület) folyamatosan igyekszik elérni, hogy az érmesek száma ne csupán kb. 6 diákra terjedjen ki. "Ez volna az egyik feladatunk!" -  jelenti ki határozottan hazaúton Takács Márta -   az IPO vezető testületének, a Steering Board frissen megválasztott tagja. További feladat a szabályok módosítása, és harmonizálása, a gyakorlati elemek finomítása, de a legnagyobb kihívást kétségtelenül a 2012-es Olimpia helyszíne jelenti. Különböző lehetőségek merültek fel, reméljük rövidesen megoldás születik (Kanada, Norvégia merültek fel komolyabb lehetőségként). Magyarország talán 2013-ra vállalhatja a rendezést - amennyiben például a filozófiai Diáktáborok (FIDI) is szépen sikerülnek. És nem utolsó sorban akkor, ha sikerül meggyőzni a lehetséges szponzorokat, hogy a néhányezer euros kiadáshoz képest az ország kultúrája számára aránytalanul magas pozitív hozadékkal jár egy sikeres Nemzetközi Filozófiai Olimpia. Példa erre a nagyon kellemes és szellem-dús IPO számára otthont adó Felix Austria - amely már régen tudja, hogy az udvari-kamarilla politika nem elég.***********************************************

Nemzetközi Filozófiai Olimpia, IPO 2010, Athén

Magyar bronzérem az IPO-n
Az idei IPO rendkívül viszontagságos körülmények között jött létre, ugyanakkor nyugodt és nyitott légkörben, nagyon sikeresen zajlott le. Számunkra különösen fontos és nagy öröm, hogy az IPO hosszú idő után végre ismét magyar érmes helyezéssel zárult, Backhausz Tibor, a Fővárosi Fazekas Gimnázium 11. osztályos hallgatója bronzérmet szerzett.
Az előzmények között meg kell említeni, hogy 2009-ben, a Helsinkiben rendezett hivatalos IPO megbeszélések keretében Izrael feltételesen vállalta a 2010-i verseny megszervezését. Nevezetesen azzal a klauzurával, hogy záros határidőn belül sikerül az izraeli Oktatási Minisztérium jóváhagyását, illetve támogatását megszerezni. Ám a tárgyalások elhúzódása, a hol pozitív, hol bizonytalan hírek egyre több aggodalomra adtak okot, s ilyen értelemben egyre sürgetőbbé vált az alternatív megoldási javaslatok megfogalmazása. Ausztria már korábban vállalta, hogy előkésztő tárgyalásokat folytat, és nagy valószínűséggel elvállalhatja a 2011-i bécsi IPO megszervezését, s valóban, most ilyen értelemben határozott elkötelezettséget vállaltak. Ám ez nem segített az aktuális gondokon. Az általános válsághangulatban egyetlen ország sem vállalta a 2010. évi verseny megszervezését. Felmerült a Tallin-Helsinki partneri szervezés javaslata is, de előbb érdemesnek mutatkozott megfontolni a görög küldöttség vezetője, Giannis Stamatellos által tett bizonytalan felajánlást. Végül is ez a lehetőség egyre komolyabb körvonalakat és realitást nyert. A Naphlionban működő Center for Hellenistic Studies (Harvard University, Washington) tudomános-kutató intézete a Patras Egyetemmel közösen gyorsított ütemben, végeredményben sikeres tárgyalásokat folytatott a görög kormányzattal. Bizonyára fölösleges hangsúlyozni, hogy a pénzügyi válság elmélyülése az utolsó pillanatokban ismét veszélybe sodorta az IPO realitását. A Nemzetközi Filozófiai Olimpia előkészítése, igen komoly nemzetközi háttér-támogatással végül eredményes tárgyalásokkal zárult, és a jelentős költségvetési kurtítás dacára is egy minimális programmal bíró, de teljes mértékben vállalható versenyt tudott lebonyolítani. A tavalyi, valóban nagyvonalú IPO-hoz képest tehát szerényebb keretek között, de minden fennakadás nélkül és alapvetően kényelmes körülmények között biztosították a résztvevő 23 csapat  2-3 napos athéni tartózkodását. Szállás a Mezőgazdasági és Turisztikai Minisztérium Oktatási központjában volt, egyébként a görög miniszterelnöki rezidencia közvetlen szomszédságában, igaz, kb. 20 km-re Athén központi, illetve a diákok számára is érdekesebb részeitől. Az ATExcelixi "Athena" Hall egyszerre nyújtott szállást, étkezési lehetőséget, illetve a versenyek és a többi program számára is kényelmes feltételeket 2010. május 21-23. között. A közlekedés aránylag egyszerű volt, a tanárok és diákok kétszer is kirándultak a városba, a diákok számára a versenynap délutánján Akropolisz-  és múzeumlátogatást szerveztek. A tanárok és diákok közötti viszony kitűnő volt, az elmúlt évek folyamán a tanárok között  kialakult, immár megszilárdult szakmai, baráti kapcsolatok a verseny egésze számára nagyon kiegyensúlyozott és tartalmas keretet biztosítottak.
A szervezők magát a versenyt is kellő körültekintéssel készítették elő - nyugodtan mondhatjuk, hogy az értékelési folyamat is gyorsan és zökkenőmentesen lezajlott, noha a  jószándékkal túlbiztosított technikai megoldás kissé lassította a procedúrát. A tételek között szerepelt egy-egy Arisztotelész-, Kant- és Wittgenstein-idézet, illetve az egyik kolléga által megfogalmazott versenykérdés is (t.i. a csapat vezetőinek még márciusban el kell küldeniük javaslataikat az IPO számára). Az értékelés első két körében a nemzetközi bizottság és a tanárok közös munkája dönt a továbbjutó dolgozatokról. Az IPO Felügyelő Bizottsága (Steering Board), köztük Mme Moufida Gosha az UNESCO képviseletében, továbbá a FISP képviseletében a szervezet elnöke, William McBride /Purdue Egyetem, USA/ és főtitkára, Luca Scarantino (Párizs), illetve két kollégánk, az IPO Nemzetközi Bizottságának tagjai, Ella Pekko (Finnország) és Florina Otet (Románia), az eredményhirdetés előtti értekezleten 1 aranyérem (Szlovénia), 2 ezüst (Lengyelország, Dél-Korea) és 3 bronzérem (Magyarország, Olaszország, Románia) odaítélésén túl 16 Elismerést ajánlott fel a harmadik, végső körbe került dolgozatok szerzőinek. Érdemes megjegyezni, hogy különböző véletlenek összejátszása folytán a győztes filozófus diák, Aljaž Jelenko egyedül érkezett a versenyre. Általában elmondható, hogy idén a dolgozatok igen magas színvonallal rendelkeztek, a diákok általános tájékozottsága, nyelvtudása messze meghaladja a középiskolás szintet - pontosabban fogalmazva a gimnáziumi oktatás kívánatos színvonalát sejteti.
Ami a ceremoniális és szakmai kereteket illeti, a házigazdák igyekeztek rövid, de tartalmas megnyitóval és záróprogrammal a filozófia iránti tudásvágyat kielégíteni, egyúttal a görög egyetemi és tudományos élet reprezentánsait bemutatni. Dr. Ioannis Petropoulos, a CHS Naphlion igazgatója üdvözölte a résztvevőket, irányította az események menetét, s az utolsó nap még baráti idegenvezetést is vállalt az érdeklődőknek az Akropolisz és az Agora megtekintésére  - noha maga sem tudta, hogy a baráti tájékoztatás igen komoly rendőri fellépést von maga után a turisztika, és ilyen értelemben nyilván az állami bevételek  érzékeny területein...  Összességében tehát valamennyi résztvevő hálásan gratulált a szervezésben kitűnő munkát végzett görög szervezésnek és különösen ünnepelt lett Giannis Stamatellos, akiről érdemes megjegyezni, hogy egyúttal Plótinosz filozófiájának szakavatott kutatója.  
A roppant súlyos és válságokkal terhes előkészületek után tehát egy rövid, de sikeres IPO-t zártunk Athénban. Jelentékeny újítást készít elő az IPO azzal, hogy kísérleti jelleggel, tehát jövőre a spanyol nyelv is választható lesz a hagyományos három nyelv mellett (természetesen továbbra sem lehet anyanyelven írni a versenydolgozatot. Ezzel a remények szerint az USA és számos más ország diákja kap lehetőséget az IPO-részvételre. Tehát ez azt is jelenti, hogy az MFT-nek is fel kell készülni arra az eshetőségre, hogy Magyarországon is jelentkezhet középiskolás diák - aki spanyol nyelven kívánja filozófiai tudását és rátermettségét megmérettetni. Az MFT és a pedagógusok, illetve minden érintett feladata, hogy erről a diákok időben tájékoztatást és biztatást kapjanak!
Nem utolsó sorban hangsúlyozni kell a felkészítő tanárok szerepét. Backhausz Tibor filozófiatanára a magyar IPO-csapat  immár általánosan megbeszült és több éve diákjainak helyezése okán utazó Takács Márta, akit a Magyar Filozófiai Társaság 2010. májusi Közgyűlése - részben az IPO-válogatóversenyek megszervezése és a sikeres IPO-szereplés okán -   az MFT Érdekvédelmi Bizottságának tagjává válaszott meg. Elismerést érdemel Surányi László, a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium matematikatanára is, aki a bronzérmes diák általánosabb, gondolkodásra nevelő felkészítésében játszott szerepet.
Elismerés illeti a magyar csapat másik versenyzőjét, a Városmajori Gimnázium érettségiző diákját is: Petro Kálmán de Chalendar elsődleges érdeklődése a matematika, tanulmányait várhatóan Franciaországban fogja folytatni.
Köszönet illeti az MFT vezetését és az MFT Filozófiatanári Munkaközösségét, amely lehetővé tette az IPO válogatóversenyét, a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium vezetését, amely az utóbbi években a válogatóverseny helyszínét nyújtja és az Oktatási Minisztériumot, amely anyagilag támogatja a magyar IPO-csapat kiutazását - az úiköltség, utasbizosítás és a vezető napidíja mellett ezúttal egy napi étkezés költségeit is vállalta.
Minden okunk és megalapozott reményünk megvan a 2011-es IPO megrendezésének sikerét illetően - az IPO tehát Ausztriában folytatódik. A mi feladatunk, hogy elmélyült oktatással, eredményes felkészítéssel és válogatóversennyel jövőre is magyar sikerrel örvendeztethessük meg a magyar filozófiaoktatókat és ezzel is elősegítsük a filozófiatanítás kellő súlyát a magyarországi középiskolákban!

Még egyszer elismeréssel gratulálunk BACKHAUSZ TIBORnak a kitűnő esszéhez és az eredményes szerepléshez!

Pató Attila
MFT, IPO-csapatvezető

Backhausz Tibor IPO-dolgozata és további információ, egyéb részletek elérhetőek az MFT honlapján.***********************************************

2009

A.
XVI. IPO  - Helsinki
2009. május 22-26
Finnország
Link:  http://www.tykografi.com/ipo
http://www.philosopiad.org/docs/award_2009.htm

A magyar csapat tagjai:

 

Csatolva:
1. Beszámoló
2. Fotók

B.
FIDI 2009 - Sárospatak***********************************************

2008

B.
"Filozófiai esszé" konferencia
Művészetek és Irodalom  Háza
Pécs , 2008. április 4-5.

"Az esszéírás és az értékelés kritériumai: az IPO (International Philosophy Olympiad) tapasztalatai"
(Pató Attila)

 

Csatolva: Power point prezent

B.
FIDI 2008 - Szeged

A.
XV. IPO - Iaşi
2008. május 18-21.
Románia
Link:
http://www.philosopiad.org/docs/award_2008.htm

A magyar csapat tagjai:
Tóth Olivér István
(Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest)
Perczel János
(Városmajori Gimnázium, Budapest)
Takács Márta
(Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest)
Pató Attila
csapatvezető

Az idei év különlegessége volt, hogy Tóth Olivér István a MFT által középiskolás diákok számára meghirdetett esszépályázaton első helyezést ért el. A versenykiírásnak megfelelően a nyertes dolgozat megjelent a Lábjegyzetek Platónhoz  -Az igazságosság c. kötetben.
Csatolva:
1. Beszámoló
+ power point /ld. MFT Tanári Munkacsop. konf.
2.

C
Seoul

B.
MFT Tanári Munkacsopor konferencia
Óbuda Gimnázium, Budapest
2008. október 11.
Csatolva:
Pató Attila: IPO Beszámoló (Powerpoint)

C.
Experimental Contest in Philosophy
Zadar Philosophical Circle
2008.
Link:
http://personal.unizd.hr/~jciric/zfk/sdf/2008/natjecanje.html

Az IPO "törzskarához" tartozó filozófiatanárok elhatározása és a Zadari Filozófia Kör egyik alapítójának is számító Bruno Curko ötlete nyomán öt közép-európai ország középiskolás diákjai számára megrendezett versenyre került sor az UNESCO által támogatott Filozófia Világnap horvátországi programja keretében. A diákok tanári felügyelet mellett saját iskoláikban, ám mintegy közös virtuális térben, szimultán írták meg dolgozataikat - az IPO gyarkolatnak megfelelő szabályok szerint  - és emailen küldték el dolgozataikat Zadarba. Hasonlóképpen a zsűri tagjai is  interneten keresztül kapták meg a dolgozatokat. A verseny harmadik helyezettje a szegedi Ságvári Endre Gimnázium diákja, Szabó Álmos Attila lett.

D.
IPO Interjúk
Interjú Bruno Curkoval: IPO Horvátország csapatvezető, Zadari Filozófia Kör.

Csatolva: Interjú***********************************************

2007

A.
XV. IPO - Antalya
2007. május 18-21.
Törökország
Link:
http://www.philosopiad.org/docs/award_2007.htm

A magyar csapat tagjai:
Iváncsics Bernát
(Budapesti Piarista Gimnázium)
Dolinka Márk
(Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest)
Takács Márta
Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium (Budapest)
Pató Attila
csapatvezető

Csatolva:
1. Beszámoló - Takács Márta
2. Fotók ld: http://www.philolympics.at/antalya/fotoserie/

/Akár a rovat főoldalára:/
Mevlana Celaleddin Rúmi: Amiként vagy
Kéznyújtásban és nemeslelkűségben
légy akár a dolgos folyó,
nagylelkűségben és kegyeletben
mint a nap, ragyogó.
Ha mások vétkeit rejtegeted,
legyél, amilyen az éjszaka lehet.
Indulatban, amikor dúl haragod,
maradj néma, mint a halott.
Alázatban és csendességben
legyél, akár a föld alattad,
legyél türelmes,
mint a tengerek türelmesek maradnak.
Amiként vagy, úgy tűnj elő,
vagy legyél olyan, miként előtűnsz.

(Iváncsics Bernát fordítása)

 

B.
FIDI 2007  - Debrecen
DTE Kossuth Lajos Gimnázium
2007. június 1-3.

Csatolva: Beszámoló

 

C.
Látogatás az osztrák filozófiai tanulmányi versenyen.
Popperschule, Bécs 2007. március 22.
Az IPO osztrák csapatvezetője Franz Poehl meghívására Pató Attila meglátogatja a bécsi Popperschule helyszínnel megrendezett országos tanulmányi versenyen, beszámol a magyarországi filozófiaoktatás főbb sajátosságairól. A verseny egyúttal szakmai találkozó, továbbképző, ugyanakkor a diákok számára egy 2 napos "tábor" filozofikus játékokkal, ismerkedéssel - és nem utolsósorban válogató a Nemzetközi Filozófiai Olimpiára.
Program: http://home.schule.at/teaching/ipo***********************************************

2006

A.
XIV. IPO - Cosenza
2006. május 13-19.
Olaszország
Link:
http://www.philosopiad.org/docs/award_2006.htm

A magyar csapat tagjai:
Schuller András
(ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola, Budapest)
Ujma Péter
és felkészítő tanára: Pinke László
(Ciszterci Szent István Gimnázium Székesfehérvár)

Csatolva:
1. Beszámoló
2. Fotók (nincs)

 

B.
2006***********************************************

2005

A.
XIII. IPO - Varsó
2005. május 19-23.
Lengyelország
Link:
http://www.philosopiad.org/docs/thisyear_2005.htm

A magyar csapat tagjai:
Szakács Nóra
(Tömörkény István Gimnázium, Szeged)
Tóth Bernadette
(Angol Kéttannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi)
Bognár Sándor
(Tömörkény István Gimnázium, Szeged)
Pató Attila
csapatvezető
Link: http://www.filozofia.org.pl/ipo/

Csatolva:
1. Beszámoló
2. Fotók (nincs)

 

B
MFT Tanári Munkacsoport konferencia
Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
2005. október

IPO beszámoló és ösztönzés a részvételre:

************************************

- 2006-tól az IPO válogatóverseny formailag és tartalmilag is a Nemzetközi Filozófia Olimpia gyakorlatát követi

 

************************************

 

  

Böhm Károly

 

Lukács György

 

Hamvas Béla

 

Bibó István