TARTALOM

 IPO Magyarországi vonatkozású események, beszámolók, hírek

 

IPO Válogató felhívás diákok számára, 2017

IPO beszámoló 2016

IPO Válogató beszámoló 2016

IPO Válogató beszámoló 2014

A 2013. évi magyarországi IPO-válogató győztes dolgozatai

 

Nemzetközi Filozófiai Olimpia 2013, IPO válogató

 

Nemzetközi Filozófiai Olimpia 2013, IPO válogató versenyfelhívás

 

Nemzetközi Filozófiai Olimpia 2012, IPO válogató

 

 

A 2011. évi magyarországi IPO-válogató győztes dolgozatai

 

MAFLA:

IPO 2011 válogatóverseny beszámoló

Az International Philosophy Olympiad (IPO) válogatóversenyre 2011. április 15-én, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában került sor. Az első helyezett diákok 1.BACKHAUSZ Tibor András (első hely) és KISS Robin (második hely),  a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Budapest diákjai, akik a Nemzetközi Filozófia Olimpián vesznek majd részt Bécsben, 2011. május 26-29-én.

Bővebb információ az MFT honlapján:
http://www.mft-hps.hu

Pató Attila
IPO Magyarország
Magyar Filozófiai Társaság

 

MFT Honlap:

IPO 2011 válogatóverseny beszámoló

Az International Philosophy Olympiad, közkeletű nevén az IPO az idén Ausztriában lesz, 2011. május 26-29-i dátummal. A válogatóversenyek minden országban saját szabályok szerint zajlanak, a végeredmény azonban ugyanaz: minden ország két diákot nevez az IPO-ra. Magyarországon, mint ismeretes, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek keretében a 30 legjobb filozófia-dolgozat szerzője - akik az országos versenyt záró szóbeli döntőn is indulhatnak - jogosult részt venni az IPO válogatóversenyen, amelyre 2011. április 15-én, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában került sor. Összesen 8 résztvevő, 11. és 12. évfolyamos diák vállalta a megmérettetést, sajnálatos módon jóval kevesebben a szokásos 10-12-es létszámnál. Magyarázható ez kisebb részben azzal, hogy az OKTV döntőjének másnapján kellett a diákoknak ismét utazni. Általánosabb és figyelmeztetőbb magyarázat lehet, hogy összességében is kevesebben jelentkeztek a filozófiai OKTV-re.
A diákok hagyományosan három világnyelv közül választhattak, ezen felül idén kísérleti jelleggel spanyol nyelven is lehetett versenyezni. Ennek ellenére csak angol nyelven születtek dolgozatok. A versenyzők a következő 4 idézet közül választhattak, s 4 órát kaptak a téma kidolgozására. (A diákok előre jelezték, hogy milyen nyelven kívánnak versenyezni. Ennek alapján csak angolul és németül volt szükséges megadni az idézeteket, azonban ez utóbbiak is fölöslegesnek bizonyultak.)

1. "There is a science which investigates being as being and the attributes which belong to this in virtue of its own nature. Now this is not the same as any of the so-called special sciences" (Aristotle, Metaphysics, Book IV. 1003a)

  • "Es gibt eine Wissenschaft, deren Betrachtung gerichtet is auf das Seiende, insofern es ist -  und auf das, was an ihm von ihm selbst her besteht. Sie is mit keiner der sogenannten Einzelwissenshaften identisch ist." (Aristoteles, Metaphysik, Buch ? 1003a)

2. "I proclaim that justice is nothing else than the interest of the stronger."
(Plato, Republic, 338C)

  • "Ich behaupte nähmlich, dass die Gerechtigkeit nichts anderes ist als der Nutzen des Stärkeren." (Plato, Staat, 338C)

3. "Perhaps it is not the same to be a good man and a good citizen of any state taken at random." (Aristotle, Nicomachean Ethics, V. 1130b)

  • "Denn vielleicht ist es nicht dasselbe, ein guter Mensch und ein guter Bürger eines beliebigen Staates zu sein." (Aristoteles, Nikomachische Ethik, V. 1130b)

4. "In nature there cannot be two or more substances with the same nature or attribute." (Spinoza, Ethics)

  • "In der Natur kann es nicht zwei oder mehrere Substanzen von gleicher Beschaffenheit oder von gleichen Attribut geben."

      (Spinoza, Ethik)

A dolgozatokat háromtagú bírálóbizottság olvasta és értékelte anonim módon. Az anonimitás feloldására a dolgozatok sorrendjének megállapítása után került sor. A bírálóbizottság tagjai voltak: Mester Béla (MTA Filozófia Intézet), Olay Csaba (ELTE Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék) és az MFT részéről Pató Attila. Az értékelés egyhangúlag Backhausz Tibor dolgozatát ítélte a legjobbnak. Érdemes megjegyezni, hogy ez volt az egyetlen Spinoza-idézetre építő dolgozat - továbbá, hogy a versenyző már Athénban, az IPO 2010-en is bronzérmes dolgozattal szerepelt.
Szinte hagyományosnak mondható dilemma volt a 2-3. helyezettek sorrendjének eldöntése. Kiss Robin dolgozata ugyan nem vette figyelembe az idézetben rejlő buktatót - azt, hogy az idézet nem Platón, hanem Thraszümakhosz vélekedéseit tükrözi -, ám az IPO nem filozófiatörténeti-filológiai tudást kér számon, és a dolgozat nagyon jó filozófiai érzékkel gondolta végig a problémában rejlő lehetőségeket egy középiskolás szintjén, eredeti perspektívában. A Bírálóbizottság megegyezett abban, hogy a versenydolgozatok színvonala áltagban elég magas. A dolgozatok az MFT honlapon olvashatóak.

A magyarországi IPO 2011. válogatóverseny résztvevői és a helyezettek:

1.BACKHAUSZ Tibor András
(Fazekas Mihály Fővárosi Gyak.Gim. és Ált. Iskola, Budapest)
2. KISS Robin (Fazekas Mihály Fővárosi Gyak.Gim. és Ált. Iskola, Budapest)
3. Zubor András (Fazekas MihályGimnáziu, Debrecen)
4. Sándor András (Fazekas Mihály Fővárosi Gyak.Gim. és Ált. Iskola Budapest)
5. Szántó Rita (Fazekas Mihály Fővárosi Gyak.Gim. és Ált. Iskola Budapest)
6. Frankl Nóra (Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest)
7. Demszky Dorotty (Városmajori Gimnázium, Budapest)
8. Kiss Attila (Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest)
Az MFT nevében elismerésünket fejezzük ki valamennyi résztvevőnek, sok sikert kívánunk a további tanulmányaikhoz! Továbbá elismeréssel gratulálunk az első két helyezettnek, BACHKAUSZ Tibornak és KISS Robinnak! A győztes dolgozatok felkészítő tanára Takács Márta, gratulálunk! Az MFT nevében sok sikert kívánunk a Nemzetközi Filozófiai Olimpiához!

 

Figyelem: FIDI 2011!
 IPO 2012 - Magyarország?
Közismert, a magyar filozófiai szakmának, oktatásnak és közéletnek jelen helyzetben súlyos problémákkal kell megküzdenie. Kétségtelennek tűnik azonban, hogy az egész szakma közös érdeke és elemi értéke az utánpótlás biztosítása. S noha jelen helyzetben nem látszik biztosítottnak a középiskolai oktatás jövője, mégis pozitív jelzés lehet, hogy az Oktatási Államtitkárság is hangsúlyozta az értékek és a gondolkodás szerepét a fiatalok nevelésében, amint a 2010. november 27-én a MFT Középiskolai Tanári konferenciáján felolvasott államtitkári levélben hallhattuk. A szakma számára egy sikeres IPO szervezés a szakmai közvélemény, a nyilvánosság számára is pozitív jelzés lehet, felhívhatja a figyelmet a a filozófia iránti igény jelenlétére. Természetesen felelős döntést kell hozni és az anyagi nehézségekkel is számolnunk kell. Az idei Filozófiai Diáktábor (FIDI 2011. július 10-13.) tapasztalatai is segítenek a végleges döntést meghozni. Kérjük, hogy akit érdekel a tábor, jelentkezzen az MFT titkárságán : attila.pato@yahoo.com

Addig is egy biztató parafrázis: vigyázó szemetek a bécsi Filozófiai Olimpiára vessétek!

 

A 2010. évi Magyarországi IPO-válogató győztes dolgozatai

1. Backhausz Tibor
2. Kálmán Petro de Chalendar

 

 

Böhm Károly

 

Lukács György

 

Hamvas Béla

 

Bibó István