TARTALOM

 HÍREK, INFORMÁCIÓK
Középiskolai tanári munkacsoport

*****************************************************

Esszépályázat 2013

*****************************************************

*****************************************************

*****************************************************

Csatolt anyagok:

 

*****************************************************

Csatolt anyagok:

**********************************************************************************************************

**********************************************

A Magyar Filozófiai Társaság
filozófiai esszépályázatot ír ki
középiskolás diákok számára két témakörben.


1. témakör: Az akarat

2. témakör: A filozófia és a humor viszonya
(Filozófia a humorban, humor a filozófiában)


A pályázók 'az akarat' vagy 'a humor és filozófia' témájában egy minimum 4 oldalas, (8 000 karakteres) filozófiai esszé írásával jelentkezhetnek. Az esszé tárgya lehet az akarat vagy a filozófia és humor problematikájának értelmezése, legyen szó akár egy filozófiai műről, egy filozófusról, vagy egy az adott problémakörök valamelyikével összefüggő karakteres gondolatról. A pályázat jeligés, vagyis a benyújtott és jeligével ellátott esszé mellé lezárt borítékban kell csatolni az esszé írójának nevét, címét, e-mail címét és iskolájának adatait. A pályaműveket az MFT címére kell eljuttatni: 6722 Szeged Petőfi Sándor sgt. 30-34. Az esszék elbírálását a Magyar Filozófiai Társaság elnökségének felkért tagjai végzik.

Beadási határidő: 2010. június 25.
Eredményhirdetés a 2010 júliusában megrendezésre kerülő FIDI keretei között.

A nyertes pályázó egy elismerő oklevél mellett értékes könyvjutalomban részesül, illetve (amennyiben 'az akarat' témáját választja) esszéje publikálásra kerül a Lábjegyzetek Platónhoz: Az akarat című tanulmánykötetben, amely a 2010 májusában az MFT égisze alatt megrendezésre kerülő azonos című konferencia szerkesztett anyagát tartalmazza. A legjobb esszék az MFT honlapján is megjelennek.

További információk az MFT honlapján: www.mft-hps.hu

 

**********************************************

Meghívó

Szeretettel meghívjuk a Magyar Filozófiai Társaság Középiskolai Tanári Munkacsoportjának országos konferenciájára, amelyet november 7- én, szombaton 10 órától 15 óra 30 percig tartunk az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának épületében, a Filozófiai Társaság és a Hallgatói Önkormányzat Bence György termében.

Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. i épület 2. em. 228.
( A campus térképe megtalálható: http://btk.elte.hu/campusmap.aspx )

Program: 
10-től Dr. Kovács József a SOTE professzorának előadása Bioetikai problémák a XXI.     században címmel
                  (Kérdések, reflektálások, kávészünet)
11,30-tól Pavlovits Tamás,PhD egyetemi adjunktus (SZTE) előadása A filozófia a magyar felsőoktatásban a bolognai reform után címmel
                (Kérdések, reflektálások, ebédszünet)
13,30-tól 15,30-ig Tájékoztatók, beszámolók, hozzászólások, eszmecsere közös dolgainkról

Ebédet nem, csupán szerény vendéglátást (üdítő, aprósütemények) tudunk biztosítani.

Csapó Anna
az MFT Középiskolai Tanári Munkacsoportjának vezetője
(csapoanna58@gmail.com)

 

**********************************************

 

A Magyar Filozófiai Társaság
'A szabadság'
címen
filozófiai esszépályázatot ír ki középiskolás diákok számára

"Abszolút értelemben nem lehetünk szabadok, szabadságunk valamelyes részét
fel kell áldoznunk ahhoz, hogy megőrizhessük a többit.
Ám önmagunkat pusztítjuk el, ha teljesen lemondunk a szabadságról."
(Isaiah Berlin: A szabadság két fogalma.)

A pályázók 'a szabadság' témájában egy 4-10 oldalas, (minimum 8 000, maximum 20 000 karakteres) filozófiai esszé írásával jelentkezhetnek. Az esszé tárgya lehet a szabadság problematikájának értelmezése, legyen szó akár egy filozófiai műről, egy filozófusról, vagy egy a szabadság gondolatkörével összefüggő karakteres gondolatról. A pályázat jeligés, vagyis a benyújtott és jeligével ellátott esszé mellé lezárt borítékban kell csatolni az esszé írójának nevét, címét, e-mail címét és iskolájának adatait.

A pályaműveket az MFT címére kell eljuttatni: 6722 Szeged Petőfi Sándor sgt. 30-34. Az esszék elbírálását a Magyar Filozófiai Társaság elnökségének felkért tagjai végzik.

Beadási határidő:
MEGHOSSZABBÍTVA 2009. MÁJUS 30-IG


Eredményhirdetés a 2009 júniusában megrendezésre kerülő FIDI keretei között.

A nyertes pályázó egy elismerő oklevél mellett értékes könyvjutalomban részesül, illetve esszéje publikálásra kerül a Lábjegyzetek Platónhoz: A szabadság című kötetben, amely az MFT nagyrendezvényeként 2009 májusában megrendezendő azonos című konferencia szerkesztett anyagát tartalmazza.

További információk az MFT honlapján: www.mft-hps.hu

 

**********************************************

 

A Magyar Filozófiai Társaság
'Az igazságosság'
címen
filozófiai esszépályázatot hirdet középiskolás diákok számára.

"Az igazságosság a léleknek az az állandó magatartása, hogy az ember
mindenkinek megadja azt, ami polgári joga szerint megilleti."

(Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány, 16. fej.)

Az érdeklődő diákok az igazságosság témájában készült 7-15 oldalas (minimum 15 000, maximum 30 000 karakteres) esszé írásával pályázhatnak. Az esszé tárgya lehet az igazságosság antik és/vagy modern felfogásának értelmezése, legyen szó akár egy műről, egy szerzőről vagy egy gondolatról. Az esszé megírásában a pályázók teljes egészében szabad kezet kapnak. A pályázat jeligés, vagyis a benyújtott és jeligével ellátott esszé mellé lezárt borítékban kell csatolni az esszé írójának nevét, címét, e-mail címét és iskolájának adatait.

A pályaműveket az MFT címére kell eljuttatni:
6722 Szeged Petőfi Sándor sgt. 30-34.

Az esszék elbírálását a Magyar Filozófiai Társaság elnökségének tagjai végzik.

Beadási határidő: 2008. április 1.
Eredményhirdetés 2008. június 28-án
a Szegeden megrendezésre kerülő FIDI keretei között.

A nyertes pályázó egy elismerő oklevél mellett értékes könyvjutalomban részesül, illetve esszéje publikálásra kerül a Lábjegyzetek Platónhoz: Az igazságosság című kötetben, amely az MFT nagyrendezvényeként 2008 májusában megrendezendő azonos című konferencia szerkesztett anyagát tartalmazza.
További információk az MFT honlapján: www.mft-hps.hu

 

**********************************************

 

Kedves Kollégák!

A Magyar Filozófiai Társaság Középiskolai Tanári Munkacsoportja
2007. október 12.-én pénteken (10.00 - 16.00) tartja
a Középiskolai Filozófiatanárok Konferenciáját

A konferencia helyszíne:
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, díszterem
(Budapest, 1082 Horváth Mihály tér 8.)

A konferencia célja:
szakmai továbbképzés, mühelyfoglalkozás, tájékoztatás a filozófiaversenyekről (OKTV, IPO).

A rendezvény fővédnöke: a Magyar Filozófiai Társaság Elnöke.

Jelentkezés: 2007. október 5.-ig (a jelentkezőknek ebédet biztosítunk)
Kiss Anna
kissanna@freemail.hu
06-20-42830216

 

A szakmai továbbképzés programja:

  • Élet, vagy mű? Lukács György ifjúkori kérdésfeltevései Héjas Anita előadása

  • Határ Győző bölcseletéről tart előadást Orbán Péter

  • Van-e a globalizációnak filozófiai elmélete? A kérdést Szűcs László Gergely boncolgatja

 

 

 

Böhm Károly

 

Lukács György

 

Hamvas Béla

 

Bibó István