Böhm Károly
 
Lukács György
 
Hamvas Béla
 
Bibó István
 LÁBJEGYZETEK PLATÓNHOZ 1.
AZ ERÉNY

Szerkesztette:
Dékány András
Laczkó Sándor

 

Szeged
Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány,
Librarius
2003

A kötet támogatói:
Magyar Filozófiai Társaság
SZTE BTK Filozófia Tanszék
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Kulturális Bizottság
Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma -
Magyar Könyv Alapítvány

 

C Dékány András, Laczkó Sándor
C A kötet szerzői

Kiadja a Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány (Szeged) és a Librarius KKT (Kecskemét)
Felelős kiadó: Csák László
Sorozatterv: Bíró Zoltán
Műszaki szerkesztő: Birtók József
Nyomdai kivitelezés: Státus Kiadó és Nyomda
ISBN 963 212 659 9

 

Tartalom

"ÚJ HŰSÉG A RÉGI ÉRTÉKEKHEZ"
ELŐSZÓ
DÉKÁNY ANDRÁS - LACZKÓ SÁNDOR

"Ahol erény van, ott van csak nemesség"

 1. A POÉTA MASZKJAI
  HELLER ÁGNES
 2. ERÉNY ÉS NEMESSÉG
  KELEMEN JÁNOS
 3. ERÉNY ÉS MŰVÉSZET, AVAGY A KÖLTÉSZET ÉRTÉKE - PLATÓN ÉS GADAMER
  LOBOCZKY JÁNOS
 4. ETIKA HERMENEUTIKAI NÉZŐPONTBÓL
  OLAY CSABA
 5. LÉLEKTÖREDÉKEK - VÁZLAT SCHLEIERMACHER VALLÁS-FOGALMÁNAK PLATÓNI EREDETÉRŐL
  Valastyán Tamás
 6. AZ ETIKA MINT FILOZÓFIAI MŰ-EGÉSZ - EGY PUZZLE JÁTÉK HÁROM DARABJA
  BOHÁR ANDRÁS
 7. PLATÓN MORÁLFILOZÓFIÁJA ÉS A DIALÓGUSOK IRODALMI ÉRTELMEZÉSÉNEK IRÁNYZATA AZ ÓKORBAN
  SZÍVÓS MIHÁLY
 8. A VÉDŐBESZÉD VÉDŐBESZÉDE - HASZNOSSÁG ÉS ERÉNY A THEAITÉTOSZBAN
  HORVÁTH ZOLTÁN


  "Ez, uraim minden életbölcsesség foglalata"
 9. SZERELMESEK LEGYÜNK ÉS/VAGY ERÉNYESEK?
  TISZTELETLEN, DE LELKESÜLT ELŐADÁS A MÉLTATLANOK ELŐTT

  GYENGE ZOLTÁN
 10. A MIDDLE-LIFE CRISIS FILOZÓFIÁJÁRÓL - TÖREDÉKEK EGY MEGÍRANDÓ TANULMÁNYHOZ
  WEISS JÁNOS
 11. SORSKÉSZSÉG VAGY SORSKÉPTELENSÉG - AZ ERÉNY ONTOLÓGIÁJA ÉS FUNDAMENTÁLETIKAI AKTUALITÁSA
  KARDOS GÁBOR
 12. AZ ELEGÁNS EMBER
  KALMÁR ZOLTÁN
 13. ERÉNY ÉS CSELEKVÉS
  GARACZI IMRE


  "Mert ahogy a bölcsesség útja valamiképpen az ostobaságra hasonlít, (.) úgy (.) az ostobaságé, valamiképpen hasonlít a bölcsességre"

 14. ERÉNY ÉS KINYILATKOZTATÁS LACTANTIUSNÁL
  KENDEFFY GÁBOR
 15. MÓZES: AZ ERÉNY ÉS A TÖKÉLETES ÉLET PÉLDÁJA
  BOROS ISTVÁN
 16. "HOZZÁFORDULÁS A LEGEGYSZERŰBB VÉGTELEN FORMÁHOZ" - A BÖLCSESSÉG MINT ERÉNY CUSANUS GONDOLKODÁSÁBAN
  KORMOS JÓZSEF
 17. TERMÉSZETES ERÉNY ÉS ISTENI KEGYELEM A 17. SZÁZADBAN
  SCHMAL DÁNIEL
 18. AZ "ADIAPHORON" FOGALMÁNAK ÁTÉRTELMEZÉSE A REFORMÁCIÓBAN, AVAGY AZ ÁLLAMPOLGÁRI ERÉNYEK SAJÁTOS ÚJRAFELFEDEZÉSE
  MESTER BÉLA
 19. AZ ERÉNY FOLYTONOSSÁGA
  UNGVÁRI ZRÍNYI IMRE


  "(.) az erkölcsiség nem más, mint az egyének lényegének abszolút szellemi egysége (.)"

 20. AZ ERÉNY ÉS A VILÁG FOLYÁSA
  SIMON FERENC
 21. RENÉ DESCARTES ÉS AZ IGAZI ERÉNY(EK) DICSÉRETE
  DÉKÁNY ANDRÁS
 22. MORÁL ÉS GENEALÓGIA
  GEDŐ ÉVA - SCHWENDTNER TIBOR
 23. AZ ERÉNY FOGALMÁNAK REHABILITÁCIÓJA MAX SCHELERNÉL
  KISS ENDRE
 24. MEGALAPOZHATÓ-E AZ ERKÖLCS?
  KRÉMER SÁNDOR
 25. A TUDOMÁNYOS ERKÖLCSRŐL
  CSÁK LÁSZLÓ
 26. A FELELŐSSÉG ÉS A JÓ IDEÁJA PATOČKÁNÁL
  ULLMANN TAMÁS
 27. HIÁNYZÓ ERKÖLCSI ALAPOK - SZÉLJEGYZETEK EGY VITA MARGÓJÁRA
  PATÓ ATTILA
 28. UTÓPIÁN TÚLI ERÉNYEK
  FARKAS ZOLTÁN
 29. AZ ERÉNY REHABILITÁCIÓJÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE ÉS LEHETŐSÉGE MAX SCHELER GONDOLKODÁSÁBAN
  KELLER GYÖRGY
 30. A MUNKAMEGOSZTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK ERÉNYE, AVAGY NAPJAINK GAZDASÁGETIKÁJÁNAK HELLÉN VONÁSAI
  B. VIRÁGHALMY LEA