Böhm Károly
 
Lukács György
 
Hamvas Béla
 
Bibó István
 LÁBJEGYZETEK PLATÓNHOZ 4.
A BARÁTSÁG

Szerkesztette:
Dékány András
Laczkó Sándor

 

Szeged
Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány,
Librarius
2005

 

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK

Laczkó Sándor - Dékány András: Barátok és riválisok (Előszó)  
5
 
"Most aztán, ., nevetségesek lettünk, . Mert . mi úgy véljük, barátok vagyunk, . , de hogy mi a barát, azt nem voltunk képesek fölfedezni."
Mogyoródi Emese: Philia és philosophia:
A "barátság" szerepe Platón filozófia-felfogásában
 
9
Joó Mária: Erósz, philia és a szexus A nemek kutatása Foucault-tól Platónig.  
29
Danka István: Egy fogalmi analízis kudarcának okai.
Barátság, vágy, okság Platón Lüsziszében
 
39
Boros István (SzHF): Isten barátsága.
Nüsszai Gergely keresztény lábjegyzete a barátsághoz
 
49
Valastyán Tamás: Függés nélküli viszony. Barátságkoncepciók a gondolkodásban  
59
Bohár András: Az erények és a barátság alakváltozásairól: materiális/formális/materiális  
67
Garaczi Imre: "A barátság egy lélek két testbe szakadva"  
79
 
"Semmi sem okozhat ... annyi gyönyörűséget lelkünknek, mint a hű és kellemes barátság."
". a lelkek összevegyülnek és összeolvadnak egymással, olyan egyetemesen, hogy eltörlik és nem találják többé az őket egyesítő varratokat."
Weiss János: A romantikus barátság tündöklése és bukása  
93
Dékány András: Én nélkül nem megy ... Montaigne a barátságról  
105
Gausz András: Barátság a puszta ész határain belül  
116
Balogh Brigitta: "A tett nem az, ami nem múlik el."
A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A szellem fenomenológiájában
 
123
Váradi Péter: Barátság és önteremtés Nietzschénél  
132
Veres Ildikó: A barátság és a szeretet színfoltjai a magyarországi filozófia palettáján  
142
Keller György: Érkezés és jelenlét  
150
 
"jaj, annak, akinek nincsenek barátai, mert ellensége lesz az, aki halála után ítéletet hoz felette."
Losoncz Alpár: Barátság és testvériség  
157
Egyed Péter: A barátság mint beszély  
175
Mester Béla: Jó barátok - jó polgárok (?)  
185
Kormos József: "Die Gemeinsamkeit der philosophischen Atmosphäre." Husserl Göttingen-i tanítványainak barátságáról Edith Stein írásai alapján  
195
Kissné Novák Éva: A barátság szerepe a személyiség formálódásában  
201
Farkas Henrik: A barátság mint a közös alkotás művészete. A barátság fenomenológiájához  
208
 
".az vagyok, aminek engem mások jogosan tarthatnak . nemcsak én magam vagyok kötelezhető számadásra, hanem én is kérdések elé állíthatok másokat."
Ungvári Zrínyi Imre: Az autenticitás interperszonális formája  
217
Veress Károly: A barátság hermeneutikájáról  
242
Alan Watt: Is Friendship a Proper Topic for Ethics?  
258
Hörcher Ferenc: Az arisztoteliánus barátság fogalom átalakulása MacIntyre-nél  
274
Krémer Sándor: Arisztotelész neopragmatikus aktualitása avagy beilleszthető-e Arisztotelész barátság fogalma Rorty etikájába?  
283
Nyírő Miklós: Az igaz barátok bölcsességéről, s a bölcsesség barátairól. Humanizmus - két szólamban  
297
Ullmann Tamás: Interszubjektivitás, erosz, barátság  
306
Zsuzsanna Kondor: Social Makeup and Solitary Reason  
317
Berkovits Balázs: A nem viszonzott adomány - Georges Bataille  
331
Rónai András: Perfekcionizmus, barátság, interszubjektivitás Stanley Cavellnél  
338