TARTALOM

 IPO NEWS

 

Pató Attila:

Beszámoló a XVII. IPO Helsinki Filozófiai diákolimpiáról

Az International Philosophy Olympiad, IPO a középiskolás diákok számára szervezett nemzetközi filozófiai diákolimpia, amelyet 17. alkalommal idén Finnország szervezett meg Helsinkiben, 2009. május 22-26 között. Az idei programban 22 ország vett részt, a hagyományos 2 tanár és 2 diák összetételű csapattal. Kivételt képez a házigazda, a szervezők mindig 10 diákkal rajtolhatnak. Tehát a  korábbi versenyekhez képest nem sikerült növelni a csapatok létszámát, azonban a válság mellett komoly eredményként értékelhető, hogy a régi csapatok mellett a nemrég csatlakozott országok, így például Görögország, Litvánia, Horvátország és nem utolsó sorban India csapatai ismét meg tudtak jelenni. Ez a körülmény egyrészt az IPO stabilitása, másrészt a jövő potenciális házigazdáinak köre miatt fontos, ugyanakkor a szakmai és személyes kapcsolatok erősítését teszi lehetővé.


Az IPO nem bejegyzett szervezett, mint eseményt az IPO Nemzetközi Bizottsága (International Committee) és a Felügyelő Bizottság, (Steering Board) biztosítják. A két bizottság már a megérkezés estéjén közös ülést tartott, amelyen az egyik legfontosabb kérdés az IPO jövője volt. A házigazda Nemzeti Szervezőbizottság (National Organizing Committee) részéről Juha Savolainen beszámolt az előzetes emailes körkérdés eredményéről. Ennek értelmében az IPO 2010-es megrendezése korántsem tűnik egyértelműnek s egyszerűnek, jóllehet a rendezés felelősségét 2011-re Ausztria nagy valószínűséggel vállalni tudja. Mivel Magyarországhoz hasonló módon több más csapat is jelezte, alapvetően financiális jellegű gondok miatt nem képes az IPO megszervezését vállalni, a 2010-es IPO biztosítása nehézségekbe ütközik. Jelen kritikus helyzetben a legnagyobb eséllyel mégis Izrael rendelkezik. A csapat vezetője Yael Cohen összefoglalta tárgyalásainak eredményeit, miszerint jövőre Tel Aviv egyetemén lehetne megszervezni az IPO-t, de csak a következő hónapokban - a nyári szünetig - tud végleges, s a jelek alapján feltehetően pozitív választ mondani. Az UNESCO megjelent  képviselője, Feriel Ait-ouyahia részéről felmerült az IPO bővítésének lehetősége és szükségessége, különösen az afrikai és ázsiai országok meghívása. Az izraeli IPO szempontjából különesen fontos a palesztin diákok meghívása. Ezzel kapcsolatban Ella Pekko, úgy is mint a finnországi IPO egyik felelős szervezője, különösen fontosnak tartotta az IPO folyamatosságát, a jelen helyzetben a nemzetközi szervezetek támogatását is fontosnak és lehetségesnek tartja, éppen az izraeli-palesztin kapcsolatok vonatkozásában.


A programnak és hagyományoknak megfelelően a diákok négy téma közül választottak, s írták meg versenyesszéiket. A témákat a Felügyelő Bizottság elnöke, tehát a FISP képviselője választja ki a csapatvezetők által küldött idézetek közül. Ez alkalommal egy Arisztotelész-, és egy Kant-idézet szerepelt (Nikomakhoszi etika, illetve Örök béke). William McBride FISP elnök két további témaként egy esztétikai kérdést ("Ábrázolható-e a rút és ha igen, ez hogyan igazolható?") és egy istenérvre vonatkozó tételt ("Isten vonatkozásában nem az a gond, hogy létezik-e, hanem az, hogy isten fogalma nem koherens.") jelölt meg. Ez alkalommal a Nemzetközi Bizottság egy előzetesen postázott, s már részben megvitatott Peter Handke-idézetre írt (korábbi németországi diákolimpián kelt) három dolgozatot vitatott meg, hogy ezzzel elősegítse az értékelés folyamatának hatékonyságát, az értékelések koherenciáját. A csapatok tanáraiból álló zsűri, tehát a Nemetközi Bizottság a filozófiai dolgozatokat 5 kritérium (téma-relevancia, filozófiai megértés, koherencia, meggyőzőerő és eredetiség) szerint bírálja el két fordulóban, s végül a harmadik fordulóban a Felügyelő Bizottság saját belátása szerint dönt a végső sorrendről az eléje terjesztett - s amint rendszerint lenni szokott körülbelül - 12 dolgozatból. Az FB tagjai jelen esetben: a FISP két képviselője, William McBride FISP elnök, és Prof. Gerhard Seel, továbbá a tanárok részéről delegált Ella Pekko, illetve Florina Otet (Románia). A szabályzat szerint az FB tagja az UNESCO képviselője, illetve a FISP egy további képviselője, ám ők ketten a végső értékelés munkáiban ezúttal nem tudtak részt venni. Végeredményben tehát, a négytagú Felügyelőbizottság értékelése szerint egy finn diáklány kapott aranyérmet esztétika tárgyú dolgozatával. A további érmes helyezettek: Lengyelország és Bulgária 1-1 diákja ezüstérem, Románia és Oroszország 1-1 diákja bronz érmesek. A zsűri további "Honorary mention" kitüntetettjei között szerepelt egy dél-koreai, egy török és két finn versenyző, a 10-12 helyeken egy román, egy osztrák, s egy dél-koreai diák végzett. Mint a listából kiderül a magyar diákok ezúttal helyezés nélkül végezték a versenyt, ami részben annak tulajdonítható, hogy a filozófiai olimpia igen korlátozott mértékben ítéli meg az érmeket és elismeréseket. Petro Kálmán de Calendar (Városmajori Gimmnázium) 6,2 ponttal a középmezőnyben végzett, Kiss Marcell (Fazekas Mihály ELTE Gyakorló Gimnázium) a második fordulóba jutott, 7,4 átlagpontszámmal végezte a versenyt. A csapat tagja volt Takács Márta, mint a magyar IPO válogató verseny győztesének felkészítő tanára, a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium filozófia és magyar szakos oktatója, az MFT Tanári Munkacsoportjának aktív tagja. A magyar csapat is részt vesz az IPO eljárásait, szabályzatait, elsősorban az értékelés és az elismerés rendszerét érintő vitákban, melyek célja egyrészt a verseny stabilitása, másrészt a filozófia népszerűsítése az oktatásban.


A programok között kiemelt helyen szerepelt a Helsinki Városházi fogadás, a Nemzetközi Bizottság értekezletei. A nyitóelőadást Prof. Werner Busch (Kiel), az Assotiation Internationale des Professeurs de Philosophie elnöke tartotta, melyben hangsúlyozta a középiskolai és az akadémiai szintek összekapcsolásának, fokozottabb együttműködésének jelentőségét, a középiskolai oktatás színvonalának erősítése, illetve az akadémiai utánpótlás biztosítása szempontjából egyaránt. Ezzel összefüggésben felhívta a figyelmet az AIPPH által szervezett októberi konferenciára (további részeletek: www.aipph.wu).


A finnországi IPO fő témája az Idő és a kulturális örökség, ennek jegyében olvashattuk s hallgathattuk a Helsinki Egyetem rektora, Prof. Ilkka Niiniluoto előadását. A diákok 10 csapatban a fő témához kapcsolódó különböző jellegű feladatokat (pl. múzeumok, templomok, városi építészet stb.) kaptak, felfedezéseik és műhelymunkájuk eredményéről végül a nagysikerű záróestén számoltak be.


Különleges esemény volt a Helsinki Egyetemen tett látogatás, az IPO részéről Giannis Stammatelos (Athén) tartott vitaindító előadást, amelyet nyomban lelkes és komoly disputa követett. A beszélgetésben az egyetem filozófia tanárai is aktív részt vettek.
Röviden ki kell emelni a kiemelkedően magas színvonalú finn szervezést, technikai és személyes szempontból egyaránt kitűnő, egyenletes és feszültségmentes lebonyolítását. Érdemes megemlíteni, hogy számos apró, de kiváló ötlettel bizonyára a költségeket is kimélő megoldásokat találtak, ugyanakkor kényelmesen, de minden különösebb hivalkodás és reprezentáció nélkül sikerült a programokat biztosítani.


A magyar részvétel tanulságait illetően talán érdemes hangsúlyozni a filozófiaoktatásban az önálló gondolkodás és az íráskészségek fejlesztésének jelentőségét (az érvelés meggyőző ereje, koherencia), amelyre az iskolai oktatásban is érdemes külön hangsúlyt fektetni. A Magyar Filozófiai Társaság által kiírt esszépályázat, ileltve az MFT Tanári Munkacsoportja által is támogatott Filozófiai Diáktábor (FIDI) e szempontból nagyon fontos szerepet tölthet be (a tábor idén Sárospatakon lesz 209. június 27-29-én, további részletek a MFT honlapján) .


Köszönettel tartozunk az Oktatási Minisztériumnak az anyagi támogatásért, amely lehetővé tette a magyar csapat kiutazását az IPOra. Az MFT részéről köszönet illeti Steiger Kornélt és Mester Bélát a válogatóverseny bírálóbizottságában való aktív részvételükért!


Gratulálunk, további sok sikert kívánunk a diákoknak, s további jó munkát a filozófiát oktatóknak!
Végül a  XVII. IPO honlapja: http://www.tykografi.com/ipo

Pató Attila
Magyar Filozófiai Társaság
IPO csapatvezető

 

Böhm Károly

 

Lukács György

 

Hamvas Béla

 

Bibó István