TARTALOM

 IPO NEWS

PATÓ ATTILA
XVI. NEMZETKÖZI DIÁKOLIMPIA (IPO) IASIBAN

 

Vajon érdekli-e még a fiatalokat a filozófia? Hogyan lehet életben tartani az olajárakra és a gazdasági hatékonyságra orientált világban a hétköznapi értelemben vett realitástól elvontabb gondolatok, a nem kizárólag a tőzsdén értelmezhető értékek és a kifinomultabb argumentáció iránti érdeklődést? Kétségtelen, hogy a fiatalok számára a filozófiával és a rokonterületekkel, etika vagy esztétika, logika rejtelmeivel való találkozás kitüntetett helye az iskolai oktatás. A filozófia középiskolai szintű oktatói a nemzetközi világban szerencsésnek tartják azokat az országokat, amelyek megőrizték a filozófia, és rokon tárgyaik oktatásának jelenlétét, kötelező voltát, és az érettségi tárgy opciójának lehetőségét. Ismeretes, hogy a magyar mezőnyben milyen kemény harcot kellett folytatni, hogy megmaradjon a tárgy(ak) oktatása, illetve lehetőség szerint korszerű formában alkalmazkodni tudjon a megváltozott körülményekhez. De ismeretes az is, hogy mennyire kettős arcú, s milyen sok gonddal küzd a tárgy oktatása a középiskolákban. Noha - vegyük például az etika esetét - kötelező tárgy a 11. osztályban, de sok helyen még a képzett, szakirányú diplomával rendelkező oktatókat sem engedik a tárgyhoz, mert ez már nem kötelező - taníthatja bárki. Mint közismert, ezt a helyzetet az iskolák a 'fontosabb' tárgyak eredményességének hasznosítására fordítják. S amilyen mértékben irigylik az etika és filozófia kötelező oktatását a nemzetközi olimpia résztvevői, viszont éppen annyira csodálják, hogy a tanfelügyelőség rendszere gyakorlatilag nem tudja érvényesíteni a törvény szellemét: amelynek a betűk és a gyakorlat bizony ellentmondanak. Ugyanakkor szakmai elismeréssel figyelhetjük az olyan kollégák eredményes diákjait, akik országukban bizonyos extra-curricula tevékenységek keretében gyakorolják és fejlesztik filozófusi képességeiket. Talán ennek is tudható, hogy a filozófiaoktatás terén hagyományosan erős németországi, svájci és osztrák diákok mellett a Lengyelországból és Törökországból érkező diákok is szép eredményekkel térnek haza. Az eredmények - hosszabb távon - arra utalnak, hogy az akadémiai szféra és a középiskolai filozófia tanárok együttműködése az utánpótlás erősítése számára is fontos lehet. De lássuk, mi történt a 2008-ban megrendezett Filozófia Olimpián!

Iaşi - a régi magyar használatban Jászvásár néven ismeretes - Románia egy sajátos régiója, Moldovának a fővárosa látta vendégül a tizenhatodik alkalommal megrendezett IPO-t. Közigazgatási központ, egyetemi város, régebben ipari központ, noha a kis- és közepes méretű közös vállalkozások mellett a nemzetközi beruházások hulláma, az európai integráció egyelőre még nem érezteti hatását a térségben. A helyiek lelkes lokálpatriotizmusa révén a magyar csapat is megismerhette, hogy a román történelemben is fontos szerepet játszott a város. A román kultúra számos képviselője számára adott otthont Iaşi, említsük meg a politikai szereplők közül a nálunk is ismert Mihail Kogălniceanut, vagy a kevésbé ismert Ion Creangă írót, népszerű mesék szerzőjét. Az egyetem is jelentékeny tudósokat és rektorokat adott a román kultúrának, akik különösen a történetírás terén jeleskedtek, a legismertebb közülük bizonyára Nicolae Iorga. A város az 1848-as forradalmi eseményekben is éreztette politikai ambícióit, és nyilvánvaló, hogy a legfontosabb szerepét a modern nemzetállam létrejötte során töltötte be. 1859-ben Havasalföld és Moldova is Alexandru Ioan Cuzát választotta meg politikai vezetőként, s utána már nem kellett sokáig várni ahhoz - miután az oroszok visszaszorították a törököket a Balkánon -, hogy Berlinben elismerjék az új román államot. A Cuza-palota tárgyi emlékei és szimbolikája, a főtéri szobor is az erős és egységes politikai akarat gesztusaira, az egyesült román államiságra teszi a hangsúlyt. S mindezt a csapat részvételét is érintő szempont miatt érdemes megemlíteni. A XVI. IPO címe és a filozófiai műhelymunkák tematikája az interkulturális dialógusra tette a hangsúlyt - harmóniában az Európai Unió 2008 számára kiemelt fő értékével. A magyar csapat helyzete -  bizonyára a tanárok körében ez gyakoribb beszélgetési témának számított -az interkulturális dialógus összefüggésében egy árnyalattal talán különbözött a többiekétől. A magyar csapat természetesen nyitottsággal és barátsággal érkezett - és természetesen a házigazdák is hasonló szellemben fogadtak bennünket és minden csapatot. Valóban békés hangulatban élvezhettük a szevezők jóvoltából gondosan kidolgozott programokat. Külön kiemelendő a bukovinai kolostor-templomok meglátogatása, a világörökség részét képező freskók, amelyek - anélkül, hogy megalkotói jártasak lettek volna a 20-21. század nagyszerű elméleti teljestményei és problémái terén, - a keleti és nyugati kereszténység szimbiózisát, összebékíthetőségét fogalmazták meg (ilyen értelemben tekintsünk el a kor aktuális ellenségének, az oszmán hadsereg reprezentánsainak ábrázolásmódjáról). Tehát ha tetszik, egy egységes európai szellemiséget vetítették évszázadokra megmaradó festékanyaggal és mondanivalóval a falakra a XV-XVI. század fordulóján.

Az IPO számára a hely szellemével való ismerkedés és a nemzetközi kapcsolatok erősítése mellett lényeges rész természetesen maga a verseny, és ennek megfelelően a program legizgalmasabb fejezete az eredményhirdetés. A verseny és az értékelés nagyon jól előkészített technikai feltételek mellett, a korábbi évek tapasztalatainak hasznosításával zavartalanul, kedvező légkörben folyt le. Az aranyérmeket egy német és két román diák vitte el, ezüstérmet vitt haza egy-egy svájci, finn, lengyel és olasz diák. Bronzérmet vitt haza Románia, Ausztria, Izrael, Olaszország és Oroszárszág 1-1 diákja. A mi diákjaink némileg csalódottak voltak, ám Tóth Olivér István (az OKTV és az IPO válogató első helyezett diákja, Fazekas Mihály ELTE Gyakorló Gimnázium, Budapest) és Perczel János (IPO válogató második helyezett, Városmajori Gimnázium, Budapest) is Dicsérő oklevélben részesültek - és nagy halom ajándékkal térhettek haza. Véleményem szerint sikeresen járt a csapatunk, ez idáig a legsikeresebb IPO csapat! Különösen az utóbbi négy év fejleményeit tekintve örvendetes és nem véletlen, hogy a két diák bekerült a legjobb 20 diák sorába. Természetesen elsősorban a diákok személyes erőfeszítésének és munkájának eredménye, tágabb perspektivában bizonyára benne van a tanárok munkája -  ebben a kontextusban köszönet illeti Takács Mártát (Fazekas Mihály ELTE Gyarokló Gimnázium, Tóth Oilivér felkészítő tanára). Hasonlóképpen mondható, hogy fontos szerepet játszik a filozófia oktatásának mélyebb elismerése (pl. érettségi tárgy), a versenyek (OKTV, IPO válogató) színvonalának emelkedése, s még egy sor más tényező hozzájárul ahhoz, hogy egyre jobb eredményekkel záruljon a nemzetközi megmérettetés. Itt az ideje és helye, köszönetet érdemel az utóbbi időben lendületes csapatmunkával több területen is eredményes MFT Középiskolai Tanári Munkacsoport. Mátrai Géza a FIDI kezdeményezésével, Jócsák Mária a 2007. júniusi FIDI megszervezésével, Farkas Zoltán 2007. és 2008. márciusi IPO válogató lebonyolításával, Takács Márta 2007-ben és 2008-ban az IPO-n résztvevő diákok felkészítésével komoly mértékben hozzájárultak a diákok eddigi és remény szerinti további sikereihez. A Magyar Filozófia Társaság sikeresen közvetít a középiskolai tanárok és az egyetemi szféra között, komoly részt vállal az események hátterének biztosításában. Ilyen értelemben hír és meghívás minden érdeklődő számára a 2008. június 28-30-a között Szegeden megrendezésre kerülő FIDI - a Filozófiai Diáktábor, amelyre minden középiskolai diákot és oktatót szívesen látnak a szervezők (érdeklődni lehet pl. az MFT Titkárságának címén és Farkas Zoltánnál). A további sikeres IPO-szereplés reményében is szeretettel várunk minden érdeklődőt!

További információ, fényképek stb. megtalálható az IPO hivatalos honlapján: http://www.philosophy-olympiad.org

 

Böhm Károly

 

Lukács György

 

Hamvas Béla

 

Bibó István