TÁJÉKOZTATÓ AZ MFT 2004. FEBRUÁR 6-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL

Jelen voltak: Csejtei Dezső, Vajda Mihály, Laczkó Sándor, Boros Gábor, Perecz László, Fehér Márta, Hegedűs Sándor, Lendvai L. Ferenc, Máté András, Kiss Anna, Loboczky János

  1. 1. Az elnökség döntött tagfelvételi kérelmek ügyében, így Valastyán Tamás és Kárpáti András felvételt nyer az MFT-be.
  2. A megjelent elnökségi tagok 50 000 Ft. támogatást hagytak jóvá James Lennox professzor (Pittsburghi Egyetem) magyarországi látogatásának, illetve budapesti előadásainak finanszírozására, valamint ugyancsak 50 000 Ft-t szavaztak meg az Európa Nietzsche után című egri konferencia (június 4-5.) támogatására.
  3. Csejtei Dezső előterjesztésében az elnökség döntött a 2004. és 2005. évi díszelőadói felkérésekről. Jürgen Habermas professzor 2005-re kérte halasztani az általa elfogadott díszelőadói felkérést. Az elnökség 2004-re Volfgang Röd professzor díszelőadói felkérését hagyta jóvá, s megbízta Boros Gábort a professzor magyarországi látogatásának megszervezésével.
  4. Az elnökség egyetértett abban, hogy az MFT az ELTE BTK Filozófiai Intézetével és a L'Harmattan Kiadóval közösen megalapítsa és meghirdesse a Cogiti-díjat, amely minden évben egy fiatal pályakezdő filozófus művének díjazását és publikálását tekinti céljának. Az elnökség anyagi támogatást is jóváhagyott a díjazott(ak) számára.
  5. Az elnökség jóváhagyta az évente megrendezésre kerülő Lábjegyzetek Platónhoz 3. című konferenciasorozat május 13-14-i szegedi megrendezésének tervezett programját. Az idei kiválasztott téma: A bűn. A konferenciát az MFT éves nagyrendezvényének tekinti amelynek megszervezésére az SZTE BTK Filozófia Tanszékével közösen kerül sor.
  6. Az elnökség döntött az esedékes tisztújító közgyűlés megrendezésével kapcsolatos kérdésekről. A közgyűlés május 14-én pénteken, a Lábjegyzetek Platónhoz 3.: A bűn című konferencia keretein belül Szegeden lesz megrendezve. Az elnökség tagjai javaslatokat tettek a tisztújítást előkészítő Jelölőbizottság személyi összetételére. A közgyűlés (és a konferencia) szervezésével Csejtei Dezsőt és Laczkó Sándort bízta meg az elnökség, s egyben jóváhagyta a közgyűlés szervezése és megrendezése során adódó költségek finanszírozását. Lendvai L. Ferenc javaslatára az elnökség tagjai elfogadták, hogy a kettő év múlva esedékes közgyűlést az egri és a miskolci filozófia tanszékek közösen rendezzék.
  7. Kiss Anna beszámolt a filozófiai OKTV előkészületeiről, miszerint az MFT védnöksége alatt a magyar és idegen nyelvű versenyek március folyamán kerülnek megrendezésre. Az OM finanszírozásával az MFT által delegált két OKTV győztes vesz részt május 19-22 között Szöulban a nemzetközi filozófiai diákolimpián.
  8. Hegedűs Sándor beszámolt az MFT által tervezett filozófiaoktatók konferenciájának előkészületeiről. A középiskolai filozófiatanárok számára szervezett fórum megfelelő előkészítése miatt az esemény őszi megrendezését javasolta, s jelezte, hogy a filozófia középiskolai oktatásának felmérését célzó űrlapok kiküldése folyamatban van. A konferencia megrendezését az MFT vezetősége továbbra is fontosnak tekinti, ugyanakkor a jelenlévők sajnálattal állapították meg, hogy az előkészítés nehézkessége miatt erre már csak az MFT tisztújító közgyűlését követően kerülhet sor.
  9. Laczkó Sándor beszámolt az MFT Hírek 2004/1. számának előkészületeiről.
  10. A következő elnökségi ülés 2004. júniusában lesz.