FOLYÓIRATSZEMLE II.
2002. október - 2003. szeptember

Az összeállítás az alábbi folyóiratok alapján készült:2000, BESZÉLŐ, HITEL, HOLMI, JELENKOR, KALLIGRAM, KRITIKA, LIGET, MAGYAR TUDOMÁNY, MOZGÓ VILÁG, VALÓSÁG, VIGILIA, VILÁGOSSÁG, VULGO

 1. A XXI. század kommunikációja - filozófia, pszichológia, művelődés: A konferencia összefoglalója VILÁGOSSÁG 44. 2003. 1-2. 121-128.
 2. ALMÁSI Miklós: A szerelmes szent KRITIKA 32. 2003. 2. 18.
 3. ALMÁSI Miklós: Forradalmat akar? Adja írásba! (Jan Assman Mózes, az egyiptomi: Egy emléknyom megfejtése ford. Gulyás András Bp.: Osiris, 2003. 340 o.) MOZGÓ VILÁG 2003. 9. 105-107.
 4. ALMÁSI Miklós: Népvándorlás KRITIKA 31. 2002. 12. 10-12.
 5. ALMÁSI Miklós: Az irracionalitás lépcsői (Robert J. Schiller Tőzsdemámor ford. Vangel Tibor (Bp.: Alinea Kiadó, 2002. 285 o.) MOZGÓ VILÁG 2002. 11. 109-112.
 6. ALMÁSI Miklós: Bíró Zsuzsa Mallarmé macskái (Bp.: Liget, 2002.) KRITIKA 2. 2003. 6. 34-35.
 7. ALMÁSI Miklós: Magyar vagyok, magyar.(Csepeli György A nagyvilágon e kívül.Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon 1970-2002 Bp.: Jószöveg Kiadó, 2002. 180 o.) MOZGÓ VILÁG 2003. 6. 110-112.
 8. ALMÁSI Miklós: Vallatás a Lubjankán: Lukács György vizsgálati ügyiratai (Bp.: Argumentum Kiadó - Lukács Archívum, 2002.) KRITIKA 32. 2003. 4. 35-36.
 9. Ambrus Gábor: Jean Améry Túl bűnön és bűnhődésen (ford. Blaschtik Éva Bp.: Múlt és Jövő, 2002.) VIGILIA 68. 2003. 6. 477-479.
 10. ASH, Timothy Garton: Európaellenesség Amerikában ford. Barabás Frigyes 2000 15. 2003. 3. 19-26.
 11. ASZTALOS Éva: Kis műfogások (Walter Benjamin "A szirének hallgatása: Válogatott írások vál., ford., szerk.és a jegyz. összeáll. Szabó Csaba Bp.: Osiris, 2001. 319 o.) VULGO 4. 2003. 3. 187-192.
 12. BAÁN István: Aranyszájú Szent János A felfoghatatlanról és az egyszülött dicsőségéről: Kilenc prédikció az ariánusok ellen VIGILIA 68. 2003. 4. 316-317.
 13. BALKÁNYI Péter: A cselekvések racionalitásának kérdéséről VILÁGOSSÁG 2003. 3-4. 171-181.
 14. BALOGH Tibor: Ranschburg Jenő Jellem és jellemtelenség MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 4. 540-541.
 15. BALTHASAR, Hans Urs von: A Vigilia beszélgetése Hans Urs von Balthasarral (kérdező Angelo Scola ford. Görföl Tibor) VIGILIA 68. 2003. 6. 463-470.
 16. BANGÓ Jenő: A modern szemantikája és a globális társadalom VALÓSÁG 46.2003. 3. 1-13.
 17. BARABÁS Albert-László: A második láncszem: A véletlenszerű világegyetem VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 9-20.
 18. BARACSI Erzsébet: Mi a magyar? A magyarság fogalmának meghatározása 1939-ben VALÓSÁG 46. 2003. 1. 16-25.
 19. BASA Viktor: Ivan Illich A szöveg szőlőskertjében (Bp.: Gond-Cura Alapítvány - Palatinus Kiadó, 2001.) VIGILIA 67. 2002. 12. 960.
 20. BEDŐ Viktor: Adat, információ, tudás: Három lépték VILÁGOSSÁG 44. 2003. 9-10. 79-85.
 21. BÉKÉS Vera Anna: A hazugság tilalma és az "életmentő dilemmájának" neotomista értelmezése VILÁGOSSÁG 44. 2003. 9-10. 133-154.
 22. BELTING, Hans: A test képe mint emberkép (ford. Kelemen Pál) VULGO 4. 2003. 2. 34-53.
 23. BENCZIK Vilmos: A másodlagos szóbeliség nyelvi kihívása VILÁGOSSÁG 2003. 1-2. 141-146.
 24. BENE László: Akarat és szabadság a sztoikus és a platonikus hagyományban: Epiktétosz és Plótinosz VILÁGOSSÁG 44. 2003. 9-10. 107-121.
 25. BENEDEK András: Tudás és normativitás VILÁGOSSÁG 44. 2003. 1-2. 157-178.
 26. BERAN Ferenc: Az etikaoktatás kérdései VIGILIA 68. 2003. 5. 338-346.
 27. BERÉNYI Dénes: Z. Karvalics László Az információs társadalom keresése (Bp.: Infonia - Aula Kiadó, 2002. 163 o.) MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 2. 287-288.
 28. BERÉNYI Dénes: Fülöp Géza Az információról (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2001. 242.) MAGYAR TUDOMÁNY 47. 2002. 11 1537-1538.
 29. BIKÁCSY Gergely: A szégyenvonat utasai (Bíró Zsuzsa Mallarmé macskái Bp.: Liget, 2002. 269.) HOLMI 2003. 15. 9. 1215-1219.
 30. BLANCHOT, Maurice: Halálom pillanata + Az irodalom és a halálhoz való jog (ford. Szabó László) VULGO 4. 2003. 2. 3-31.
 31. BÓDIG Mátyás: Gerard Postema és a konstruktív Hart-kritika szükségessége VILÁGOSSÁG 44. 2003. 1-2. 89-100.
 32. BODOR Béla: A bölcselet költészete: József Attila rejtett "metafiziká"-járól HOLMI 2003. 15. 6. 785-804.
 33. BORBÉLY Zsolt Attila: A liberalizmus és a konzervativizmus eszmetörténei gyökerei, hasonlóságai és különbségei VALÓSÁG 46. 2003. 7. 76-87.
 34. BOROS János: Kommunikáció és demokrácia: Mobil információs társadalom - A 21. századi kommunikáció új útjai (szerk. Nyíri Kristóf Bp: MTA Filozófiai Kutatóintézete - Bp.: Westel Magyarország, 2001. 1. köt. 145 o. - 2. köt. 294 o.) MAGYAR TUDOMÁNY 2002. 10. 1399-1402.
 35. BOROS Gábor: Interioritás, szubjektivitás és interszubjektivitás Descartes-nál VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 129-136.
 36. BOROS Gábor: Leibniz racionális cselekvéselmélete VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 27-35.
 37. BOROS János: Vizi E. Szilveszter - Altrichter Ferenc - Nyíri Kristóf - Pléh Csaba Agy és tudat ( Agy és tudat / szerk. Pléh Csaba Lukács Ágnes, Racsmány Mihály Bp.: BME Kognitív Tudományi Központ, 2002. 242 o. - Kognitív szeminárium.) MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 6. 792-794.
 38. BOZÓKI András: A rendszerváltás tartalma és a demokrácia feladatai MOZGÓ VILÁG 2003. 1. 40-47.
 39. BRETTER Zoltán: Apolitika, depolitizálás, antipoliztika - Carl Schmitt liberalizmus-kritikájának néhány eleme VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 43-52.
 40. CAIN, Mark: Wittgenstein jelentősége VALÓSÁG 45. 2002. 10. 114-117.
 41. CHALMERS, David J.: Az emergencia változatai VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 43-51.
 42. CRITCHLEY, Simon: Lévinas keze Blanchot tüzében (ford. Bokody Péter) VULGO 4. 2003. 2. 102-110.
 43. CSÁKI György: Globalizáció: áldás vagy/és átok? KRITIKA 31. 2002. 12. 12-15.
 44. CSÁNYI Gábor - SZEKFŰ Balázs: Emergencia - Kutató - Intézet - rövid bevezető VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 41-42.
 45. CSATÁR Péter: A gondolkodás nyelve és a konceptuális szemantika: Megjegyzések kognitív tudomány és a naturalista episztemológia kapcsolatáról VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 91-103.
 46. CSERNE Péter: Harmadik utak: Néhány szempont Röpke és Bibó összevetéséhez MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 6. 726-737.
 47. CSIZMADIA Sándor: Erkölcsi elvek, jogi normák és az erőalkalmazás dilemmái a nemzetközi kapcsolatokban VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 37-43.
 48. CSORDÁS Attila: Biotechnológia, Nietzsche, miegymás (Francis Fukuyama Poszthumán jövendőnk: A biotechnológiai forradalom következményei ford. Tomori Gábor Bp.: Európa, 2003.) BESZÉLŐ 8. 2003. 9. 98-104.
 49. DAHRENDORF, Ralf: Nyolc megjegyzés a populizmusról ford. Hámori Ágnes 2000 2003. 7-8. 5-8.
 50. DÁNIEL Anna: Az akarat szabadságáról és egyebekről LIGET 16. 203. 7.. 37-39.
 51. DANIELS, Mark: Az ókori filozófia mai megvilágításban VALÓSÁG 46. 2003. 3. 117-121.
 52. DARMANN, Iris: Arcokat szemügyre venni (ford Kukla Krisztián) VULGO 2003. 2. 88-101.
 53. DARVAS Béla: Biotechnológikaland mikor térkép e táj LIGET 15. 2002. 10. 70-84.
 54. DECZKI Sarolta: A sokdimenziós Európa (Losoncz Alpár Európa dimenziók: Kultúra, kontextus, kisebbség Újvidék: Forum Kiadó, 2002. 285 o.) VULGO 4. 2003. 2. 162-170.
 55. DÉKÁNY András: Létezik-e Descartes-nál a szubjektivitás fogalma? VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 121-127.
 56. DÉNES Iván Zoltán: Egy igazságtalanság két értelmezése: Szekfű Gyula és Bibó István a párizsi békeszerződésről MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 6. 738-746.
 57. DÉNES IVÁN Zoltán: Politikai szabadság és politikai közösség viszonya Kossuth értelmezésében VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 45-54.
 58. DERRIDA Jacques: Az örökkévalóság tanúja (ford Szabó László) VULGO 2003. 2. 208-214.
 59. DERRIDA, Jacques - HABERMAS, Jürgen: Európa megújulása VALÓSÁG 46. 2003. 6. 116-121.
 60. DESCARTES, René: Olympica (ford. Dékány András) VULGO 4. 2003. 3. 140-146.
 61. DÉSI Edit: A lelkiismeret mint a naiv etika fogalma VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 175-183.
 62. DOTZLER, Bernhard: Tudás és hatalom Foucault írásainak tükrében VALÓSÁG 2003. 1. 123-125l.
 63. DUDÁS Attila: A halál rendszeres gyakorlata HOLMI 2003. 15. 4. 508-516.
 64. DUKKON Ágnes: Vlagyimir Szolovjov, a "szent harmónia" filozófusa VIGILIA 2003. 6. 436-444.
 65. DÜRBECK, Gabriele: Fikció és valóság a filozófiában és az esztétikában: A képzelőerő fogalmáról Christian Wolf és Georg Friedrich Meier nyomán (ford. Asztalos Éva) JELENKOR 46. 2003. 5. 510-521.
 66. ECO, Umberto: Umberto Ecóval egy vonaton beszélget Arnis Ritups ford. Laczházi Aranka 2000 15. 2003. 4. 5-12.
 67. EGEDY Gergely: A "mammonizmus" bírálata: Carlyle VALÓSÁG 46. 2003. 6. 11-21.
 68. EGRI-NAGY Attila: Digitális evolúció VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 53-62.
 69. EHMANN Bea: Az egyén a történelem sodrában: A pszichikus időélmény egy típusa mint a kollektív élményuniverzum megteremtője MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 1. 36-47.
 70. EÖRSI István - LUKÁCS György: "Ha Hegel és Schelling telefonon vitatkoztak volna.":Eörsi István és Lukács György beszélgetése a tragikomédiáról BESZÉLŐ 8. 2003. 1-2. 72-79.
 71. EÖRSI István: Párbeszéd szintkülönbséggel HOLMI 2003. 15. 2. 227-231. (Lukács György megidézése.)
 72. ESTERBAUER, Reinhold: Isten a cybertérben VIGILIA 68. 2003. 1. 2-11.
 73. FARAGÓ Péter: Farkas János Információs vagy tudástársadalom? MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 4. 539-540.
 74. FEHÉR M. István: A filozófia tanítása: Az iskolai filozófia és a filozófia iskolai fogalma VALÓSÁG 45. 2002. 11. 62.-75.
 75. FEHÉR M. István: Hermeneutika, etika, nyelvfilozófia VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 73-81.
 76. FEHÉR Márta: Kertész András Nyelvészet és tudományelmélet (Bp.: Akad. Kiadó, 2001. 92 o. Nyelvtudományi értekezések 150.) MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 2. 280-282.
 77. FILA Béla - LÁZÁR KOVÁCS Ákos: "A második halál" VIGILIA 68. 2003. 9. 642-650.
 78. FILA Béla: A Vigilia beszélgetése Fila Bélával (kérdező Lázár Kovács Ákos) VIGILIA 68. 2003. 7. 543-552.
 79. FISCHER-LICHTE, Erika: A test megdicsőülése: A médiakor színháza (ford. Molnár Klára) VULGO 4. 2003. 3. 20-30.
 80. FODOR Miklós: A szentté szenvedett élmény: Filozófiai esszé Nagy László Anyakép című verséről HITEL 16. 2003. 2. 107-114.
 81. FORGÁCS Éva: Hogyan találta fel az újbaloldal a kelet-európai művészetet? HOLMI 2002. 14. 11. 1416-1431.
 82. FOUCAULT, Michel: Meghalt-e az ember?: Beszélgetés C. Bonnefoy-val. (ford. Romhányi Török Gábor) KALLIGRAM 2003. 4. 2-5
 83. FRENYÓ Zoltán: Az erény tanulása és az erkölcsi nevelés VIGILIA 68. 2003. 5. 330-337.
 84. FRENYÓ Zoltán: Az igazság antik és keresztény fogalma VALÓSÁG 46. 2003. 6. 1-10.
 85. FRENYÓ Zoltán: "A bűnbánat tehát élet" A tékozló fiú parabolája az egyházatyák tanításában VIGILIA 68. 2003. 3. 181-192.
 86. FÜLÖP Erika: Séták egy kert körül (Krasznahorkai László Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó Bp.: Magvető, 2003. 143 o.) VULGO 4. 2003. 3. 166-176.
 87. GARACZI Imre: Az erkölcsi szocializáció és a személyiség esetlegessége VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 185-192.
 88. GARACZI Imre: Halasy-Nagy József történetfilozófiai elvei VALÓSÁG 46. 2002. 1. 88-97.
 89. GARAI Zsolt: Partikularista érvek az értékek realizmusa mellett VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 123-134.
 90. GÁSPÁR Csaba László: Etika - metafizika - dogmatika VIGILIA 68. 2003. 5. 322-329.
 91. GÁSPÁR Csaba László: H. Schürmann, J. Ratzinger, H. Urs von Balthasar A keresztény erkölcs alapelvei (Bp.: L'Harmattan, 2002.) VIGILIA 67. 2002. 12. 958-959.
 92. GÁSPÁR Csaba László: Richard Schaeffler A vallásfilozófia kézikönyve (ford. Czakó László és Hankovszky Tamás Bp.: Osiris, 2003.) VIGILIA 68. 2003. 9. 713-714.
 93. GLASMEIER, Michael: Tündérek indiciumként: Doyle és Houdini (ford. Kukla Krisztián) VULGO 4. 2003. 2 65-69.
 94. GOLDEN Dániel: Remix cyberculturalis (György Péter Memex: A könyvbe zárt tudás a 21. században Bp.: Magvető, 2002.) VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 245-255.
 95. GÖRFÖL Tibor: A hetvenéves Fila Béla köszöntése VIGILIA 68. 2003. 9. 711-712.
 96. GYÁNI Gábor: Erős Ferenc Az identitás labirintusai (Narratív konstrukciók és identitás-stratégiák Bp.: Janus-Osiris, 2001. 248 o.) MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 1. 152-155.
 97. GYENGE Zoltán: Az ironikus és elbeszélő érvelés - különös tekintettel Kierkegaard Szókratész-értelmezésére VILÁGOSSÁG 44.2003. 5-6. 237-244.
 98. GYŐRFI Tamás: Herbert Hart "mérsékelt pozitivizmusa" VILÁGOSSÁG 43. 2002. 10-12. 96-107.
 99. HAIN Ferenc: Információs társadalom és kommonikációkutatás: Az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoportja VIÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 21-25.
 100. HARMAT Pál: Hol van már az ezüst nyár (In memoriam Ferenczi Sándor /szerk. Mészáros Judit Bp.: Jószöveg Műhely, 2000. 304 o. valamint Ferenczi Sándor A pszichoanalízis felé: Fiatalkori írások,1897-1908 Bp.: Osiris, 1999. 436 o.) HOLMI 2003. 15. 7. 921-925.
 101. HART, H. L. A.: A jogi érvelés problémái (részlet) VILÁGOSSÁG 44. 2003. 1-2. 101-108.
 102. HATÁR Győző: Alapigazságok, melyek minden alapot nélkülöznek HOLMI 2002. 14. 11. 1475-1487.
 103. HEIDEGGER, Martin: A res cogitans (a tudat) létkaraktere (ford. Deczki Sarolta és Krémer Sándor) VULGO 4. 2003. 3. 92-103.
 104. HEISZLER Vilmos: Kiss Endre Monetarista globalizáció és magyar rendszerváltás (Bp.: Ferenczi § Társa, 2002. 454 o - Társadalomfilozófiai tanulmányok) MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 6. 790-792.
 105. HELLER Ágnes: Marx és a marxizmus ma (ford. Módos Magdolna) HOLMI 2003. 15. 2. 232-243.
 106. HENRY, Michel: Az élő test (ford. Sutyák Tibor) VULGO 4. 2003. 3. 3-17.
 107. HÓDOSY Annamária: Az ismétlés öröme (Kalmár György Szöveg és vágy: Pszichoanalízis - irodalom - dekonstrukció Bp.: Anonymus, 2002. 176 o.) VULGO 4. 2003. 2. 171-178.
 108. HOFFMAN, Stanley: Világkormányzat: Utópia helyett ford. Margócsy Dániel 2000 15. 2003. 7-8. 9-16.
 109. HOFFMANN, Stanley: Globalizációk összecsapása: Új paradigma? ford. Jobbágy József KRITIKA 32. 2003. 6. 5-8.
 110. HORGAS Béla: Mesék az erkölcsi létminimumról: Beszélgetés a Fehér Rózsa ellenállási csoportról a beszélgetés résztvevői: Ungváry Krisztián és Varga László történész, Bence György filozófus, Kovács András szociológus A beszélgetést vezeti Kovács Mónika LIGET 2003. 9. 63-73.
 111. HORKAY Hörcher Ferenc: Két hívő történész VIGILIA 67. 2002. 10. 738.
 112. HORVÁTH Pál: Művelődési jogok: Adalékok a tudományszabadság ügyéhez VIGILIA 68. 2003. 2. 85-91.
 113. HORVÁTH Zsolt, H.: Az intellektuális vákuumtól a felemás professzionalizációig: A "tudósszerep" alakulása a rendszerváltás után VILÁGOSSÁG 44. 2003. 1-2. 412-56.
 114. HUFFER, Lynne: Blanchot anyja (ford. Dobos Attila) VULGO 4. 2003. 2. 112-127.
 115. HUNYADY András: Donald Davidson elméletei az akaratgyengeségről VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 135-140.
 116. HUORANSZKI Ferenc: Szabad akarat és természeti törvény VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 141-148.
 117. IRENEUS: Az eretnekségek ellen: A hamisan tudásnak nevezett dolog bemutatása és cáfolata (ford. Répás László) VULGO 4. 2003. 2. 130-159.
 118. JAKAB Attila: Frenyó Zoltán Krisztológiai és antropológiai kérdések az ókeresztény gondolkodásban (Bp.: Jel Kiadó, 2002.) VIGILIA 68. 2003. 7. 557.
 119. JAKAB Attila: Giacomo Filoramo A gnoszticizmus története (ford. Dobolán Katalin Bp.: Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó, 2000.) VIGILIA 68. 2003. 5. 397.
 120. JEHMANN Miklós: A racionalitás innátista felfogása VILÁGOSSÁG 2003. 3-4. 105-112.
 121. KAGAN, Robert: Hatalom és gyengeség ford. Bojtár Péter 2000 14. 2002. 12. 22-33.
 122. KÁLLAY Géza: Drámai pillanat - Platón és Arisztotelész vitája LIGET 16. 2003. 79-80.
 123. KALMÁR György: A befordult férfi anatómiája (Thomas Laqueu A testet öltött nem: Test és nemiség a görögöktől Freudig ford. Szabó Valéria, Tóth László, Barát Erzsébet, Sándor Bea Bp.: Új Mandátum Kiadó, 2002. 311 o.) VULGO 4. 2003. 3 .193-205.
 124. KAMARÁS István: Emberismeret: Kihívás és lehetőség keresztény iskolák számára VIGILIA 68. 2003. 5. 347-351.
 125. KAMPIS György: Cselekvő racionalitás VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 71-90.
 126. KANT, Immanuel: A fenséges és a szép különbségéről a két nem kapcsolatában ford. előszó és jegyz. Czeglédi András 2000 14. 2002. 11. 40-51.
 127. KAPOSI Márton: Pico della Mirandola és a Heptaplus VIGILIA 67. 2002. 10. 722-730.
 128. KAPOSI Márton: A magyar Dante-kutatások helyzete az ezredfordulón VALÓSÁG 46. 2003. 9. 81-96.
 129. KAPOSI Márton: Az egyéni rejtőzködés erkölcsi megítélése VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 193-200.
 130. KARÁCSONYI András: Az időiség kérdése Hart A jog fogalma című művében VILÁGOSSÁG 43. 2002. 10-12. 92-95.
 131. KARDOS Gábor: Carl Schmitt nemzetközi jogi felfogásának jellemzői VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 53-56.
 132. KARIKÓ Sándor: A konformitás mint a normakövetés torz formája VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 209-217.
 133. KÉKESI Zoltán: Walter Benjamin "A szirének hallgatása" (Bp.: Osiris, 2001.) VIGILIA 68. 2003. 1. 77-78.
 134. KELEMEN Elemér, Dr.: Eötvös József gondolatai államról, egyházról, iskoláról VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 63-67.
 135. KELEMEN János: "Wittgensteint azért mindig tanítottunk": Kelemen Jánossal beszélget Fábri György VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 11-20.
 136. KELEMEN János: Dante az erkölcsfilozófiáról mint "prima philosophiáról" VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 21-25.
 137. KEYNES, John Maynard: Newton másik arca. ford. Tóth Csilla 2000 15. 2003. 4. 69-75.
 138. KIESERLING, André: A modern társadalomelméletet megalapozó Talcott Parsons VALÓSÁG 46. 2003. 7. 116-120.
 139. KIS János: Vannak-e emberi jogaink? BESZÉLŐ 8. 2003. 5. 82-88.
 140. KISIDA Erzsébet: Arno Anzenbacher Keresztény társadalometika (Bp.: Szent István Társulat, 2001.) VIGILIA 68. 2003. 1. 77.
 141. KISIDA Erzsébet: Boda László Természetjog, erkölcs, humánum. A jogbölcselet etikai láthatára (Bp.: Szent István Társulat, 2001.) VIGILIA 67. 2002. 10. 798.
 142. KISS Endre: Az etikai irányzatok tipológiája a normativitás horizontja előtt VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 201-208.
 143. KISS Lajos András: A kommunisták teste LIGET 15. 2002. 10. 85-91.
 144. KISS Lajos, Cs.: Carl Schmitt jelentősége VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 21-26.
 145. KISS Lajos, Cs.: Találkozások Carl Schmitt-tel VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 26-42.
 146. KISS Lajos András: A gyakorlati tudás elmélete (Pierre Bourdieu A gyakorlati észjárás. ford. Berkovits Balázs Bp.: Napvilág Kiadó, 2002. 208 o.) VULGO 4. 2003 2. 195-206.
 147. KISS Lajos András: Az emberi lét mint kimérikus vándorlás LIGET 16. 2003. 9. 34-46.
 148. KISS Lajos András: Erkölcs és társadalmi integráció: Megjegyzések a funkcionális rendszerelmélet "erkölcstelen etikájához" HOLMI 2003. 15. 1. 90-97.
 149. KISS Lajos, Cs.: Az angol társadalom- és jogelmélet a magyar jogfilozófiai hagyományban VILÁGOSSÁG 43. 2002. 10-12. 108-111.
 150. KMECZKÓ Szilárd - TÓTH Zsuzsa, N.: Polányi Mihály a Magyar Panteonban (Polányi Mihály / vál., sajtó alá rend., bev. és jegyz. Molnár Attila Károly Bp.: Új Mandátum Kiadó, 2002. 260 o. Magyar Panteon 14.) VILÁGOSSÁG 44. 2003. 9-10. 155-167.
 151. KOCZISZKY Éva: Az arc olvasása: Fiziognómia és vizuális kommunikáció VULGO 4. 2003. 2. 70-83.
 152. KOCZISZKY Éva: Klasszikus és orientális antikvitás Winckelmann, Hamann és Herder műveiben HOLMI 2003. 15. 9. 1164-1173.
 153. KONERSMANN, Ralf: A korszellem bűvöletében VALÓSÁG 46. 2003. 3. 121-125.
 154. KORMOS József: Az erkölcsi motiváció megalapozhatóságáról és kérdéseiről Edith Stein filozófiájában VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 105-108.
 155. KOVÁCS Gábor: Hagyomány, korszerűség, identitás (Dénes Iván Zoltán Európai mintakövetés-nemzeti öncélúság Bp.: Új Mandátum, 2001. 300) HOLMI 2003. 9. 1208-1212.
 156. KRISTEVA, Julia: Vallásunk a látszat (ford. Szabó László) VULGO 4. 2003. 3. 68-76.
 157. KROKOVAY Zsolt: Erkölcs - jog - szabadság VILÁGOSSÁG 43. 2002. 10-12. 84-91.
 158. KRUZSLICZ Anita: Választott rend (Perecz László Szép renbe foglalva Bp.: Ister Kiadó, 2001. 312 o.) JELENKOR 46. 2003. 4. 436-440.
 159. KUKLA Krisztián: Árnykép és fénykép VULGO 2003. 4. 2. 54-64.
 160. LACKÓ Miklós: Veszélyes neokonzervatizmus: Szabó Miklós posztumusz könyvéről (Szabó Miklós Az új konzervatizmus és a jobboldali radikalizmus története 1867-1918 - Bp.: Új Mandátum Kiadó, 2003.) MOZGÓ VILÁG 2003. 8. 44-50.
 161. LADÁNYI János - SZELÉNYI Iván: A posztkommunista kapitalizmusok szegényei MOZGÓ VILÁG 2003. 1. 48-50.
 162. LAIHONEN, Petteri: Interakció-kutatások a telefonbeszélgetés nyitó szakaszáról VILÁGOSSÁG 44. 2003. 1-2. 146-155.
 163. LÁNYI András: A test - nyílás LIGET 16. 2003. 8. 82-96.
 164. LÁNYI András: Cipekedés (Bíró Zsuzsa Mallarmé macskái) Bp.: Liget 15. 2002. 11. 41-43.
 165. LÁSZLÓ János: Történelem, elbeszélés, identitás MAGYAR TUDOMÁNY 2003. 1. 48-57.
 166. LICHTENBERG, Georg Christoph: Töredékek a farkakról (ford. Csobó Péter) VULGO 4. 2003. 2. 84-87.
 167. LUDASSY Mária: Ré publique vagy ré totale MOZGÓ VILÁG 2003. 6. 13-15.
 168. LUDASSY Mária: A 2044-es esztendő, avagy a megvalósult rémálom MOZGÓ VILÁG 2003. 1. 10-12.
 169. LUDASSY Mária: Az emberiség pártja: Hume tanulmánya az erkölcs alapelveiről HOLMI 2003. 15. 1. 75-89.
 170. LUKÁCS László: Az etika oktatása Ausztriában és Németországban VIGILIA 68. 2003. 5. 393-394.
 171. LUKACS, John: Alexis de Toqueville utolsó napjai (ford. Horkay Hörcher Ferenc) VIGILIA 67. 2002. 10. 739-747.
 172. LYOTARD, Jean-Francois: A fog, a tenyér (ford. Szabó László) VULGO 4. 2003. 3. 45-51.
 173. MacCORMICK, Neil - HORVÁTH Barna: H. L. A. Hartról VILÁGOSSÁG 44. 2003. 1-2. 109-114.
 174. MADARÁSZ Imre: Vértanú, szabadgondolkodó, misztikus: Giordano Bruno-portrék Magyarországon HITEL 16. 2003. 8. 114-119.
 175. MAJOROS György: Polányi Mihály racionalitás kritikája VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 127-132.
 176. MAN, Paul de: Kritikák: Albert Camus maszkja: Lukács György A regény elmélete: Sartre vallomásai ford. Nemes Péter 2000 14. 2002. 10. 63-76.
 177. MANN, Thomas: Heidegger a szörnyeteg: Thomas Mann ismeretlen levele Paul Tillichhez (ford. Nádori Lídia) HOLMI 2002. 14. 11. 1405-1409.
 178. MARION, Jean-Luc: Álmodik-e a gondolkodás?: Három álom avagy a filozófus ébredése (ford. Sutyák Tibor) VULGO 4. 2003. 3. 147-163.
 179. MARÓDI Máté: Káosz a társadalomtudományokban? A káoszelmélet (félre)éretelmezése a társadalomtudományokban MAGYAR TUDOMÁNY 47. 2002. 10. 1274-1283.
 180. MARQUARD, Odo: .a filozófiáról (kérdező: Elke Schmitter és Mathias Schreiber) VALÓSÁG 46. 2003. 9. 123-127.
 181. MARX a kommunizmus után VALÓSÁG 46. 2003. 7. 122-127.
 182. MENYHAY Imre: A pszichoanalízis a védekezésről: Elmélet, alkalmazás, tanulságok VALÓSÁG 45. 2002. 10. 1-17.
 183. MESTER BÉLA: A cenzúra és az elmék fölötti uralom. Elmetartalmakra vonatkozó metaforáink gondolatszabadságot érintő következményeiről VILÁGOSSÁG 2003. 5-6. 55-63.
 184. MESTER Béla: Demeter M. Attila A jó államtól a demokratikus államig: Politikafilozófiai esszék MAGYAR TUDOMÁNY 47. 2002. 11. 1531-1532.
 185. MESTER Béla: Mobil kommunikáció: társadalmi és politikai hatások VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 5-10.
 186. MESTER BÉLA: Preadamiták, eredeti bűn, emberi szabadság: Az emberiség származásáról alkotott elméletek etikai és politikafilozófiai következményei John Locke és utókora gondolkodásában VILÁGOSSÁG 43. 2002. 10-12. 130-138.
 187. MÉSZÁROS István: Ádám György Az emberi elme színe és fonákja Tanulmányok, esszék, interjúk az agyról és a tudás átadásáról (Bp.: Okker Kft. Kiadó, 2002. 204 o.) MAGYAR TUDOMÁNY 47. 2002. 12. 1684-1686.
 188. MEYER, Martin: Ralf Dahrendorf életútja VALÓSÁG 46.2003. 2. 125-127.
 189. MEZEI Balázs: Néhány gondolat Arany Jánost olvasva VIGILIA 68. 2003. 3. 214-217.
 190. MIKLÓS András: Az állam mint cselekvő lény (Anthony de Jasay Az állam ford. Orosz István Bp.: Osiris, 2002. 390 o.) HOLMI 2003. 15. 1. 129-139.
 191. MIKOLA Gyöngyi: Titkos élet (H. F. Peters Lou Andreas-Salomé: Egy rendkívüli asszony élete ford. Romhányi Török Gábor Bp: Európa, 2002. 474 o.) JELENKOR 2003. 9. 922-924.
 192. MOBILFÓNIA és nyelvhasználat VILÁGOSSÁG 44. 2003. 1-2. 129-140-130.
 193. MOHAY Gergely: E. R. Dodds A görögség és az irracionalitás (ford. Hajdú Péter Bp.: Gond-Cura Alapítvány - Palatinus Kiadó, 2002..) VIGILIA 68. 2003. 9. 715.
 194. MOSONINÉ FRIED Judit - ORISEK Andrea - TOLNAI Márton: Tudomány és társadalom: konstruktív párbeszéd VILÁGOSSÁG 44. 2003. 9-10. 9-22.
 195. MÜNCHENI KUTATÓCSOPORT: Tudás és látás (ford. Major Enikő) VULGO 4. 2003. 3. 31-44.
 196. NEMES László: Az evolúciós pszichológia helyes kezeléséről VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 113-126.
 197. NEMES László: Kommunikáció - technológia és filozófia (Demeter Tamás Az eszmék tipográfiája Bp.: Osiris - MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, 2002. 108 o. - Jel-Kép Könyvtár.) VULGO 4. 2003. 2. 186-194.
 198. NIETZSCHE, Friedrich: Önéletrajzi írások 1856-1869 (ford. Romhányi Török Gábor) KALLIGRAM 2003. 2. 9-29.
 199. NIEWÖHNER, Friedrich: Leo Strauss műve új megvilágításban VALÓSÁG 2002. 12. 122-123.
 200. NOVÁK Zoltán: Hamvas a fősodorban (Thiel Katalin Maszkjáték: Hamvas Béla Kierkegaard és Nietzsche tükrében Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2002. 152 o.) VULGO 4. 2003. 2. 179-185.
 201. NÓVÉ Béla: Orwell magyar recepciója KRITIKA 32. 2003. 5. 2-4.
 202. NYÍRI Kristóf: A mobiltanulás elméleti és gyakorlati kérdései: Beszélgetés Nyíri Kristóffal "A XXI. század kommunikációja - filozófia, pszichológia, művelődés" című konferencia kapcsán (kérdező Kugler Judit) VILÁGOSSÁG 44. 2003. 1-2. 115-120.
 203. NYÍRI Kristóf: "A XXI. század tudományrendszere": Az MTA Filozófiai Kutatóintézetének nagyprojektjéről VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 5-8.
 204. NYÍRI Kristóf: A védáktól az internetig: Sipos Júlia beszélgetése Nyíri Kristóf filozófussal MAGYAR TUDOMÁNY 47. 2002 12. 1643-1648.
 205. OHNSORGE-SZABÓ László: Határjárás a modern végei felé (Pethő Bertalan Határjárás a modern végei felé Bp.: Platon, 2002.) VALÓSÁG 46. 2003. 8.
 206. ORTHMAYR Imre: Erkölcsi normák VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 149-161.
 207. ORTHMAYR Imre: Racionalitás az etikában VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 151-170.
 208. PÁLFALUSI Zsolt: Performance: Fenomenológiai elmélkedések a színjátszásról VULGO 4. 2003. 3. 52-66.
 209. PÁPAY György: Az erős mesterséges-intelligencia-hipotézis karteziánus gyökerei VULGO 4. 2003. 3. 104-122.
 210. PAPP Zoltán: Nincs és legyen (Hannah Arendt Előadások Kant politikai filozófiájáról In: Hanneh Arendt A sivatag és az oázisok ford. Pató Attila, Mesés Péter Bp.: Gond-Palatinus, 2002. 380 o.) HOLMI 2002. 14. 12. 1632-1641.
 211. PATAKI Ferenc: Együttes élmény, kollektív emlékezet MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 1. 26-35.
 212. PAVLOVITS Tamás: Csodálkozás és filozófia Pascal gondolkodásában VIGILIA 67. 2002. 10. 731-737.
 213. PELLE János: Az európai identitás gyökerei. Széljegyzetek Huntingtonhoz VALÓSÁG 46. 2003. 3. 74-85.
 214. PERCZEL István: Hol kezdődik a keresztény antiszemitizmus? Válasz Vattamány Gyula kritikájára HOLMI 2003. 15. 7. 946-951.
 215. PERECZ László: Az európai egyetem funkcióváltozásai: Felsőoktatástörténeti tanulmányok (szerk. Tóth Tamás Bp.: Professzorok háza, 2001. 247 o. Felsőoktatástörténeti könyvek 18.) MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 7. 926-928.
 216. PERECZ László: Lee Congdon Seeing Red:Hungarian Intellectuals in Exile and Challenge of Coomunism (DeKalb: Northern Illinois University Press, 2001. XII+223 o.) MAGYAR TUDOMÁNY 47. 2002. 12. 1680-1682.
 217. PETERDI NAGY László: Komplexusok LIGET 16. 2003. 9. 48-62.
 218. PHILIPS, Michael: A preferenciák érvényesítése és a jó VALÓSÁG 45. 2002. 12. 115-118.
 219. POGONYI Szabolcs: Erkölcs és identitás VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 163-166.
 220. POKOL Béla: A politika logikája Niklas Luhmann és Carl Schmitt megközelítésében VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 57-65.
 221. PÓLIK József: A diskurzus spanyolcsizmája: Feszítőpontok egy kritikához (Kunszt György Nihil és ámen: Nietzsche-reflexiók Bp.: Gond-Cura Alapítvány - Palatinus Kiadó, 2002.) VULGO 4. 2003. 3. 177-186.
 222. PÓR Péter: Rilke, Henri Michaux mellett (Enigma - művészetelméleti folyóirat 20-21. 1999. és 31. 2002. Rilke-számok ismertetése) HOLMI 2003. 15. 4.- 560-567.
 223. POSZLER György: "Hát értik ezt?" A legmélyebb bugyor VIGILIA 68. 2003. 7. 527-533.
 224. QUI sait? - Ki tudja?: Az UNESCO filozófiai fórumának tapasztalatai - Vitairat - (ford. Komor Gabriella) VILÁGOSSÁG 44. 2003. 9-10. 27-36.
 225. RAVEN, Peter, H.: Tudomány, fenntarthatóság és az emberiség kilátásai VILÁGOSSÁG 44. 2003. 9-10. 49-65.
 226. RITOÓK Zsigmond: Maróth Miklós A görög filozófia története (Bp.: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2002. 575 o.) MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 8. 1064-1065.
 227. RITTER, Henning: Kojeve filozófiájáról VALÓSÁG 45. 2002. 11. 117-120.
 228. ROCHLITZ Kyra: Válaszúton VIGILIA 68. 2003. 9. 666-674.
 229. ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: A Hatalom Akarása, avagy A hatalom akarása: A fordító "használati utasítása" Friedrich Nietzsche A hatalom akarása című művéhez (Minden érték átértékelésének kísérlete Bp: Cartaphilus, 2002. 440. o.) HITEL 16. 2003. 1. 98-101.
 230. RORTY, Richard: Az Európai Unió és az Egyesült Államok VALÓSÁG 2003. 9. 117-121.
 231. RUGÁSI Gyula: "János napjai": Kommentár a Máté 11-12-13-hoz HOLMI 2003. 15. 6. 737-748.
 232. RUGÁSI Gyula: Egy kései szadduceus (Bitó László A Názáreti Izsák + Jézus a pokol tornácán Bp.: Argumentum, 2002. 295 o.) HOLMI 2003. 15. 3. 413-421.
 233. SÁNDOR Klára: Lehet-e valóságos a virtuális közösség?: Társas kapcsolathálózatok kiépülése a Westel WAP-társalgójában VILÁGOSSÁG 44. 2003. 1-2. 131-140.
 234. SASHALMI Imre: Az Európa-eszme változása a kora középkortól a 18. század végéig VALÓSÁG 46. 2003. 5. 32-37.
 235. SCHAEFFLER, Richard: A Vigilia beszélgetése Richard Schaefflerrel (kérdező Görföl Tibor) VIGILIA 68. 2003. 9. 698-706.
 236. SCHAFER, Lothmar: Karl R. Popper munkásságáról VALÓSÁG 45. 2002. 12. 118-121.
 237. SCHWENDTBER Tibor: Önazonosság és szabadság Husserlnél és Heideggernél VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 83-91.
 238. SCRUTON, Roger: Miért lettem konzervatív? ford. Barabás Frigyes 2000 2003. 4. 18-25.
 239. SEGESVÁRY Victor: Az információs és kommunikációs kor ideológiája. Az ideológia fogalma az információ újjáteremtő erejében hívő világ gyakorlatában VALÓSÁG 46. 2003. 8. 1-9.
 240. SIGNER, Peter: Minden állat egyenlő (ford. Nemes László) VULGO 4. 2003. 3. 208-217.
 241. SOMOS Róbert: A "hegylakó" és a "sík vidéki": Pauler Ákos és Halasy-Nagy József VALÓSÁG 46. 2003. 7. 88-93.
 242. SOMOS Róbert: Filozófia és politika Kornis Gyula munkásságában VALÓSÁG 46. 2003. 2. 63-78.
 243. SONTAG, Susan: Érvelni a szépség mellett ford. Margócsy Dániel 2000 15. 2003. 9. 51-55.
 244. SOÓS Sándor: A tudományos tudás (és elemzésének) dimenziói VILÁGOSSÁG 44. 2003. 9-10. 67-77.
 245. SPEYR, Adrienne von: Eucharisztika és szorongás + Az Úr eucharisztikus tapasztalata ford. Muraközy Nóra VIGILIA 68. 2003. 9 707-710.
 246. SZABÓ Márton: A politika fogalmának elmélyítése: Carl Schmitt partizánelméletéről VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 67-78.
 247. SZABÓ Márton: A társadalom mint beszélgetés: Hans-Georg Gadamer hermeneutikájáról HOLMI 2003. 15. 5. 652-665.
 248. SZALAI Erzsébet: A baloldaliságról KRITIKA 31. 2002. 11. 23-25.
 249. SZÉCHÉNYI Endre: Kant és a politika problémája JELENKOR 45. 2002. 12. 1304-1320.
 250. SZÉKELY László: A világ "világtalanításának" stációja: Albert Einstein relativitáselmélete a létre vonatkozó heideggeri kérdés kontextusában VILÁGOSSÁG 43. 2002. 10-12. 139-155.
 251. SZÉKELY Mózes: Világproblémák világképünkben VILÁGOSSÁG 44. 2003. 9-10. 87-100.
 252. SZEKERES András: Merre tovább, diszciplínák? A társadalomtudományi kutatás intézményi feltételei Magyarországon 1990-2001 között VILÁGOSSÁG 43. 2002. 10-12. 23-35.
 253. SZELÉNYI Iván: Szalai Erzsébet Baloldal - új kihívások előtt (Bp.: Aula, 2002.) KRITIKA 32. 2003. 8-9. 43-45.
 254. SZÉPLAKY Gerda: A szerelmes csaló: Autoerotizmus a karteziánus gondolkodásban VULGO 4. 2003. 3. 77-90.
 255. SZIGETI Péter: A decionizmus két terepe Carl Schmittnél:a szuverén makro- és a bírói ítélet mikroszintjén VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 103-118.
 256. SZILÁGYI Ákos: Állam és birodalom 2000 14. 2002. 10. 5-23.
 257. SZILÁGYI Ákos: Az eredendő történelmi bűn: Auschwitz mint "ideális kiindulópont" HOLMI 32. 2003. 2. 4-8.
 258. SZOMBATH Attila: A vallási tapasztalat metafizikai értelmezéséről VIGILIA 68. 2003. 9. 657-665.
 259. SZÖRÉNYI László - BENE Sándor: Felülvizsgálni a filológiát? Beszélgetés (kérdező Hegyi Katalin és Laik Eszter) VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 13-20.
 260. SZUN-Ci: A hadviselés törvényei ford. Tőkei Ferenc 2000 15. 2003. 2. 6-11.(Öv alatt)
 261. TAKÁCS Zsuzsa: A szenvedés hasznáról VIGILIA 67. 2002. 11. 871-875.
 262. TAKÁCS Ferenc: Filioque avagy Apámuram, a Szentlélek (Umberto Eco Baudolino ford. Barna Imre Bp.: Európa, 2000. 548 o.) MOZGÓ VILÁG 2003. 6. 116-119.
 263. TALLÁR Ferenc: Sacrum és politicum - Carl Schmitt politikai teológiája és az univerzális szeretetközösség VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 79-92.
 264. TAMÁS Gáspár Miklós: Osztályharc és közjó MOZGÓ VILÁG 2002. 11. 95-98.
 265. TATÁR Sándor: 'S a szépség célja: az ember maga VIGILIA 68. 2003. 1. 72-76.
 266. TATÁR György: Individuum és rendszer HOLMI 2003. 15. 6. 730-736.
 267. TAUBESZ, Jacob: Beszélgetés Jacob Taubesszel. közreadó Florian Rötzer ford. Tillmann J. A. 2000 14. 2002. 12. 5-11.
 268. TENGELYI László: Tapasztalat és önhasadás VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 137-154.
 269. THEUNISSEN, Michael: Egy másik élet (kérdező Adelbert Reif) VALÓSÁG 46. 2003. 9. 121-123.
 270. TILMANN J. A.: A kényszeres új kultúráját követően - avagy a telítettségből eredő ürességen túl KRITIKA 32. 2003. 6. 9-11.
 271. TORONYAI Gábor: Interszubjektív valóságképzés mint kommunikatív normalizáció Husserlnél VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 99-104.
 272. TÓTH I. János: A játékelmélettől az etikáig VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 167-174.
 273. TÓTH Tamás: Nyelv, cselekvés, értelem Paul Ricoeur kései filozófiájában VILÁGOSSÁG 44. 2003. 9-10. 123-131.
 274. TÖRÖK Endre: A tanácstalan ember: LIGET 16. 2003. 7. 49-53.
 275. TŐZSÉR János: Mit jelent személynek lenni? VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 133-150.
 276. TREMBECZKI István: A történelem gyermekei VALÓSÁG 45. 2002. 12. 9-16.
 277. TREMBECZKI István: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása (Samuel P. Huntington A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása Bp.: Európa, 1998. 650 o.) VALÓSÁG 46. 2003. 2. 113-115.
 278. TUDOMÁNYKÖZI beszélgetések Molekuláris biológia (résztvevők: Venetianer Pál, Nyíri Kristóf, Békés Vera et al.) VILÁGOSSÁG 44. 2003. 9-10. 101-106.
 279. TWARDOWSKI, Jan: Szeretni VIGILIA 68.2003. 3. 218-221.
 280. TWARDOWSKI, Jan: A Vigilia beszélgetése Jan Twardowskival (kérdező Katarzyna Janowska és Piotr Mucharski) VIGILIA 68. 2003. 3. 222-226.
 281. UJHELYI Adrienn: Információs társadalom-lélektan: Internet és szociálpszichológia VILÁGOSSÁG 44. 2003. 3-4. 183-195.
 282. ULLMANN Tamás: FENOMENOLÓGIA - tanulmányok (könyvismertetők, tartalmi kivonatok) VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 151-155..
 283. VAJDA Mihály: Hétköznapi kereszténység VIGILIA 67. 2002. 12. 926-929.
 284. VAJDA Mihály: A különbség (Vallatás a Lubjankán: Lukács György vizsgálati ügyiratai - Életrajzi dokumentumok összeáll. és szerk. Sziklai László; jegyz. V. T. Szereda, A. Sz. Sztikalin ; ford. Illés László Bp.: Argumentum - Lukács Archívum, 2002. 248.) HOLMI 2003. 15. 6. 819-823.
 285. VAJDA Mihály: Hagyatkozz az érzékeidre! A gondolkodás és az erkölcsi megfontolások VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 65-71.
 286. VÁMOS Tibor: Bonyolultság, filozófia, spekuláció és tudományos következetesség MAGYAR TUDOMÁNY 48. 2003. 3. 332-335.
 287. VARGA Csaba: A Hart-jelenség VILÁGOSSÁG 44. 2003. 1-2. 75-88.
 288. VARGA Csaba: Paradigmaváltás a jogi gondolkodásban: Carl Schmitt és a vágyott szintézis megkísértése VILÁGOSSÁG 44. 2003. 7-8. 93-102.
 289. VATTAMÁNY Gyula: A modern Aranyszájú: Perczel István Aranyszájú Szent János kötetéről - szabadon (A Felfoghatatlanról és az Egyszülött Dicsőségéről ford. valamint bevezető, jegyzet és utószó Perczel István Bp.: Osiris, 2002.) HOLMI 2003. 15. 6. 823-830.
 290. VERES András: ".mondjunk le a hazugságról": Szempontok az Ítélet nincs mai megítéléséhez KRITIKA 32. 2003. 1. 12-14.
 291. VERMES Katalin: Leírás vagy előírás?: A testi szenzibilitás etikai üzenete Merleau-Ponty és Levinas filozófiájában VILÁGOSSÁG 44. 2003. 5-6. 109-116.
 292. VIRILIO, Paul: Clausewitz az Invalidusok templomában ford. Jobbágy József KRITIKA 32. 2003. 7-8. 27.
 293. VITÁNYI Iván: Alul a víznek árja A népfogalom hermeneutikája KRITIKA 31. 2002. 11. 26-30.
 294. VÖLKEL, Markus: Történelem és fikció VALÓSÁG 45. 2002. 10. 111-114.
 295. WHITE, Hayden: Van-e jövője az utópikus történelemnek? VALÓSÁG 2003. 8. 124-127.
 296. WOLF, Christian: A képzelőerőről (ford. Horváth Károly). JELENKOR 2003. 5. 522-526.