EMLÉKEZTETŐ AZ MTA II. O. FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁNAK
2003 OKTÓBER 14.-I ÜLÉSÉRŐL

 

Jelen volt a bizottság 27 tagjából 17 fő, az akadémikusok illetve nagydoktorok közül 9 fő:
Vajda Mihály, az MTA levelező tagja, a bizottság elnöke, Bacsó Béla, az MTA doktora, Boros Gábor, az MTA doktora, Erdélyi Ágnes, a filozófiai tudomány doktora, Fehér Márta, a filozófiai tudomány doktora, Kelemen János, a filozófiai tudomány doktora, Ludassy Mária, a filozófiai tudomány doktora, Radnóti Sándor, a filozófiai tudomány doktora, Rózsa Erzsébet, az MTA doktora, Békés Vera, a filozófiai tudomány kandidátusa, Bene László, a filozófiai tudomány kandidátusa, Csejtei Dezső, a filozófiai tudomány kandidátusa, Huoranszki Ferenc, a filozófiai tudomány kandidátusa, Máté András, a filozófiai tudomány kandidátusa, Mihálydeák Tamás, a filozófiai tudomány kandidátusa, Perecz László, Ph.D., Steiger Kornél, a filozófiai tudomány kandidátusa, valamint meghívottként Farkas László, az MTA II.O. tudományos titkára.
Tartósan külföldön tartózkodott Heller Ágnes, az MTA rendes tagja, Tengelyi László, az MTA doktora és Weiss János, az MTA doktora. Megállapítást nyert, hogy a bizottság minden tekintetben határozatképes.

 1. Fodor Géza doktori értekezése opponenséül a bizottság Zoltai Dénest, a filozófiai tudomány doktorát, valamint tartalékként Pór Péter professzort és Zemplényi Ferencet, az MTA doktorát (irodalomtudomány) javasolta.
 2. Huoranszki Ferenc pályázatának kapcsán a bizottság megbeszélése alapján az elnök Mihálydeák Tamást, a filozófiai tudomány kandidátusát, valamint Szabó Lászlót, a fizikai tudomány kandidátusát kéri fel a habitusvizsgálati szakvélemény elkészítésére.
  1. Az MTA könyvámogatási pályázatára beérkezett 14 kötet közül a bizottság 10 kötet támogatását javasolja. A támogatott munkák sorrendje és a támogatások javasolt összege a következő:
   1. Boros Gábor (szerk.), Ész és szenvedély. Tanulmányok a 17-18. századi filozófiáról
   500.000 Ft
   2. Dénes Iván Zoltán (szerk.), A szabadság értelme - az értelem szabadsága
   300.000 Ft
   3. Schwendtner Tibor, Szabadság és fenomenológia - tanulmányok Husserlről és Heideggerről
   300.000 Ft
   4. Szabó Zsigmond, A keletkezés ontológiája
   200.000 Ft
   5. Ludassy Mária, Szavak és kardok
   300.000 Ft
   6. Kelemen János (szerk.), Benedetto Croce 50 év után / Benedetto Croce 50 anni dopo
   400.000 Ft
   7. Tallár Ferenc (szerk.), Az individuum és az európai tradíció
   400.000 Ft
   8. Csejtei Dezső-Juhász Anikó, Amerika felfedezése és a népek joga. A másik ember és a ius gentium Vitoria és Sepúlveda írásaiban
   450.000 Ft
   9. Boros János (szerk.), Hilary Putnam filozófiája
   200.000 Ft
   10. Nyíri J. Kristóf (szerk.), Túl az iskolafilozófián
   300.000 Ft

A javasolt támogatás összesen 3.350.000 Ft-ot tesz ki, ami meghaladja az előző években filozófiai munkák támogatására fordított összeget. Az elmúlt években azonban a filozófiai művekre az MTA II. Osztálya által kiosztott támogatásnak nem egészen 10%-a jutott, ezért a bizottság a filozófiának a magyar tudományosságban elfoglalt helyére tekintettel méltányosnak ítélné, ha ez az arány módosulna. Indokolja továbbá a változtatást a beérkezett pályázatok mennyisége és magas színvonala. Végül, a bizottság a pályázatokat szelektálta, és a támogatások összegének megállapításánál is szigorú elvek szerint járt el.

Budapest, 2003. október 14.
Bene László titkár