BESZÁMOLÓ AZ MFT 2003. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
 1. A Magyar Filozófiai Társaság 2003. évi díszvendégeként Anthony A. Long (University of California, Berkeley) professzor november 13-14-én Budapesten tartózkodott, s kettő előadást tartott Eudaimonism, rationality and Diveniti, illetve Cosmic Craftsmanship in Plato and Stoicism címeken.
 2. Az MFT meghívására és támogatásával március 18-21. között Dr. Brendan M. Purcell professzor (University College Dublin) tartózkodott Magyarországon, s egy-egy előadást tartott Szegeden, illetve Budapesten.
 3. Október 2-án a Társaság meghívására és támogatásával Herbert Schnaedelbach professzor (Berlin) tartott előadást az ELTE BTK Filozófia Intézet "Nyelv, meggyőzés, érvelés" című konferenciáján.
 4. Októbet 17-20. között a Társaság meghívására és támogatásával Alexander Mourelatos professzor (University of Texas, Austin) tartott kettő előadást Budapesten.
 5. Az MFT és az SZTE BTK Filozófia Tanszéke szervezésében, illetve anyagi támogatásával került megrendezésre Szegeden a Lábjegyzetek Platónhoz: "Az erény" című hagyományos tanévzáró konferencia május 15-16-án. A konferencián elhangzott előadások szövegeiből szerkesztett kötet november folyamán látott napvilágot.
 6. Veszprémben az MFT támogatásával került megrendezésre a Pro Philosophia Füzetek Szerkesztőségének szervezésében a Michel Foucault, ma című konferencia október 31-én és november 1-én.
 7. A Társaságnak öt szakosztálya működött az év során: a hermeneutikai, a filozófiatörténeti, a vallásfilozófiai, a fenomenológiai, valamint a társadalomfilozófiai és etikai. A szakosztályok a Társaság égisze alatt önállóan fejtik ki tevékenységüket, s szervezésükben az év folyamán rendszeresen előadásokra és vitaülésekre került sor.
 8. Az MFT elnöksége kiemelt fontosságúnak tekintette a filozófia és etika tantárgyak középiskolai oktatásának ügyét, s lehetőségeihez mérten igyekezett ellátni a középiskolai filozófiaoktatással kapcsolatos érdekképviseleti feladatokat. Az MFT (az OM illetékeseivel egyeztetve) védnökséget vállalt filozófiai OKTV fölött, s képviselői részt vettek a verseny lebonyolításában. A Társaság szakértőket delegált az OKTV elnökségébe, illetve különböző szakmai testületekbe. Az MFT közreműködésével és támogatásával a filozófiai OKTV két hazai győztese vett részt májusban Buenos Airesben a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián.
 9. A Társaság MFT Hírek című információs kiadványának négy száma jelent meg 2003-ban, összesen mintegy 160 oldal terjedelemben, 450-450 példányban. Az MFT Hírek az MFT belső nyilvánosságát kívánja biztosítani, illetve a szakma belső információáramlását kívánja elősegíteni a közérdekű hazai és külföldi szakmai információk közzétételével. A Hírek oldalain az MFT működésével kapcsolatos minden lényeges információ megtalálható. A Társaság tagjai alanyi jogon jutnak hozzá a kiadványhoz.
 10. Elkészült a Társaság új honlapja, amely az MFT tevékenységével kapcsolatos információk mellett a hazai és nemzetközi filozófiai élettel kapcsolatos híreket és szövegeket is meg kíván jeleníteni: http://www.mft-hps.hu
 11. Az MFT-nek 2003. decemberében 420 regisztrált tagja volt, az év folyamán 6 új tag felvételére került sor.
 12. A Társaság az MTA-tól 2003-ban 1 350 000 Ft. támogatást kapott. A támogatás az MFT Hírek számainak megjelentetésére, (szerkesztés, adatrögzítés, tördelés, nyomda, stb.), a tagsággal történő kapcsolattartásra, (postaköltség, irodaszerek), a májusi "Az erény" című tanévzáró konferencia megrendezésére, a díszelőadó költségeinek finanszírozására, illetve neves külföldi előadók magyarországi meghívására, az MFT új honlapjának elkészítésére, a veszprémi Michel Foucault, ma című konferencia támogatására, a 2002. szeptembere és 2003. szeptembere között magyar nyelven megjelent filozófiai publikációk bibliográfiájának az összeállítására, valamint az MFT pénzügyeinek könyvelésére és adminisztrációjára lett fordítva.