TARTALOM

 Filozófiai Diáktalálkozó - FIDI

Beszámoló: Filozófiai  Diáktalálkozó - FIDI 2014Esszépályázat 2014

 

Beszámoló: Filozófiai  Diáktalálkozó - FIDI 2013

FIDI 2013

**************************************

FIDI 2013


Beszámoló: Filozófiai  Diáktalálkozó - FIDI 2011

A FIDI célja a filozófia iránt édeklődő középiskolás diákok számára életszerű találkozást biztosítani a filozófia bizonyos területeivel, illetve a filozófia hivatásos művelőivel, 2005 óta változó helyszínnel, évente kerül megrendezésre. A rendkívül szerény anyagi feltételek között a találkozót idén a Budapesthez közeli "Pipacshon" rekreációs és tréningközpontban (Biatorbágy) július 10-13-a között szerveztük. Szaktanári közreműködés mellett az adott témákra koncentráló kiselőadások, beszélgetések, játékok különböző kognitív készségek fejlesztését teszik lehetővé (logika, érvelőképesség, ítélőerő, többszempontú megközelítés, intellektuális fegyelem), az alaptéma az identitás filozófiai alapproblémája révén a mai világ általánosabb szintű megértését célozta meg. Balogh Brigitta (Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad) egy általánosabb bevezetőt tartott az identitás filozófiai jelentéskörében, Szűcs László Gergely (ELTE Modern Filozófia doktori program) az identitás és biopolitika témakörében, és Váradi Péter (L'Harmattan Kiadó, ELTE Esztétika Tanszék) egy Pindarosz-óda elemzésére építve tartott előadást, vezették a beszélgetéseket. Balogh Brigitta beszámolt az általuk vezetett ENRI-projekt, közelebbről a román-magyar határmenti identitás-felmérés tapasztalatairól is. A peripatetikus séták keretében arkhé-gyűjtést játszottunk Balázs Andrea (Leövey Klára Gymnázium, Budapest), Csapó Anna (Óbudai Gimnázium), Farkas Zoltán (SZTE Ságvári Endre Gimnázium, Szeged), Simon Levente (Szatmárnémeti Református Gimnázium)  és Takács Márta  (Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium) vezetésével: vajon melyek az élet legfontosabb alapelemei, s hogyan lehet mellettük érvelni.

A visszajelzések alapján a szegedi, budapesti, debreceni és szatmárnémeti diákok, összesen mintegy 35-en  jól érezték magukat, a bölcselet szeretete és a barátság jegyében sikerült idén a FIDI.

Támogatók: Magyar Filozófiai Társaság, Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium, SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium (Szeged). Köszönet házigazdánknak, a Pipacshon vezetőjének, Molnár Szecsőnek, hogy a tábori körülmények között otthon érezhettük magunkat. A FIDI helyszíne a hagyományoktól eltérően nem egy város, a házigazda nem gimnáziumi filozófiatanár volt, hanem az MFT megbízásából és támogatásával Pató Attila, az IPO magyarországi csapatvezetője.

A FIDI -t szervező tanárok egyöntetű véleménye szerint a tanterven kívüli foglalkozások a tapasztalatok szerint az országos tanulmányi versenyek (OKTV) és a nemzetközi (International Philosophy Olympiad) filozófiai diákversenyekre való felkészülésben is komoly pozitív hatást gyakorolnak. Ld. http://www.mft-hps.hu/ipo_esemenyek.html

Ebben a szellemben a középiskolai tanárok folytatni szeretnék az együttműködésnek ezt a formáját. Ezen túl, az MFT Középiskolai Tanári Konferenciája az ősz folyamán a filozfia oktatásának problémái mellett a gyerekfilozófiát is igyekszik megismertetni, határozottabb lépéseket tenni magyaroszági meghonosítása végett.
 

 

 

Böhm Károly

 

Lukács György

 

Hamvas Béla

 

Bibó István